Ústřední vojenská nemocnice vás zve na Pochod na podporu aktivního stáří válečných veteránů.

START: 14. 11. 2019, 16:00 Altán pro válečné veterány ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6.

  • na startu obdržíte mapku trasy a symbol válečných veteránů - vlčí mák, můžete podpořit pořádání akcí pro aktivní stáří druhoválečných veteránů pobývajících v ÚVN
  • zastávka na trase (17:45) s výkladem na výstavě Komunikace 89 (Letná)

CÍL: Nádraží Bubny

V rámci celoživotního vzdělávání veteráni z Domova Vlčí mák tradičně oslavili svátek patrona Čech a Moravy, Svatého Václava. Program začal přípitkem ke dvěma Václavům, kteří slavili svátek. Poté zaznělo vyprávění o životě a smrti Svatého Václava, a také o přesahu jeho osobnosti do dnešní doby. Veteráni se seznámili s pravděpodobným portrétem Václava. Odlehčením byl krátký animovaný příběh o Svatém Václavovi z Dějin udatného českého národa. Veteráni měli velmi zajímavé postřehy ohledně uložení a vystavování ostatků Svatého Václava.

Domov Vlčí mák trvale poskytuje lidem s demencí nejvyšší kvalitu péče. Potvrdil to také úspěšně absolvovaný audit, který  zde uskutečnila koncem června Česká alzheimerovská společnost o.p.s. V těchto dnech obdržela ÚVN oficiální rozhodnutí o udělení certifikátu Vážka s platností na 24 měsíců.

Certifikát Vážka® uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v daném zařízení. Auditovány jsou všechny oblasti a kritéria definované v dokumentu Kritéria hodnocení kvality Vážka.

Domov Vlčí mák byl koncem září ve znamení  oslav 100. narozenin své rezidentky fotografky Staši Fleischmannové. Poblahopřát přišli synové Petr a Michel, zástupci Československé obce legionářské a Úřadu městské části Prahy 2 a samozřejmě druhováleční veteráni a zaměstnanci Domova Vlčí mák.

V slunečný srpnový pátek se patnáct druhoválečných veteránů z Domova Vlčí mák a z Domova pro válečné veterány, vydalo i se svými doprovody z řad zaměstnanců Domova Vlčí mák a dobrovolníků, na výlet do centra města. Putování začalo na Dvořákově nábřeží a pokračovalo kolem Rudolfina až přes Karlův Most na Kampu k Werichově vile.

Vrchní sestrou byla pro zpestření na ostrově Kampa vyhlášena soutěž o hledání „Pomníku mýdla“. Tento pomník připomíná prádelnu barona Wendlingera, zaniklou v roce 1659.

Slunečné zářijové dopoledne patřilo výletu složeného z více než dvaceti druhoválečných veteránů s doprovody z řad zaměstnanců Domova Vlčí mák, jejich rodinných příslušníků a dobrovolníků. Z chladivého rána se vyklubal krásný den, tak že veteráni se mohli potěšit nejen zvířaty a jejich mláďaty, ale také výhledem na celou Prahu.

Program výletu byl individuální, každý veterán s doprovodem se podíval na zvířata blízké svému srdci, například na slony, žirafy, lední medvědy, vlky aj. a také se dle chuti občerstvil.

Poslední červnový pátek  se veteráni z Domova Vlčí mák potkali s vnučkou Jaroslava Seiferta,  MUDr. Klárou Seifertovou, kterou vrchní domova Bc.Jana Zoufalá pozvala na pravidelné páteční setkání s kulturou.

Veteráni se mohli podívat na Nobelovu cenu, kterou za literaturu získal Jaroslav Seifert v roce 1984 jako jediný český spisovatel, a viděli také nepublikované fotky ze soukromí Jaroslava Seiferta. Dozvěděli se, jak laskavý muž to byl, tak milý jako jeho verše.

Básníkovy vnučky  se mohli veteráni doptat na cokoli ze života Jaroslava Seiferta.