Další postgraduální odborný workshop kritických stavů v anesteziologii a intenzivní medicíně pořádala Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN (KARIM) v sobotu 8. prosince 2018. Workshop byl obsahově výjimečný, neboť tým lektorů doplnil také psycholog-kouč. Posluchači tak mohli nacvičovat klíčové propojení získaných medicínských znalostí a praktických zkušeností s „měkkými“ dovednostmi a díky tomu léčbu kritického stavu v zátěžové situaci zefektivnit.

Opět se díky vstřícnosti centrálních operačních sálů a chirurgické kliniky nacvičovala možná řešení scénářů z anesteziologické problematiky v reálném prostředí operačního sálu, simulační centrum sloužilo jako zotavovací pokoj. Vše bylo tradičně audiovizuálně zaznamenáváno, což umožnilo účastníkům kurzu v závěrečné debriefingu s lektory zhodnotit medicínské postupy a také ukázat, jak pracovat s vlastními emocemi, sebereflexí, spolupracovat a komunikovat v týmu.

Simulované kritické situace na operačním sále a v prostředí zotavovacího pokoje prověřily schopnosti účastníků rychle reagovat na nenadálou situaci s nutností dynamicky stanovovat priority. Ohlasy i bezprostřední reakce frekventantů kurzu byly opět pozitivní. Další kurz je plánován na jaro příštího roku.