Během stáží na KARIM ÚVN Praha se postupně seznámíte s péčí na lůžkovém oddělení našich jednotek intenzivní péče, operačních sálech a na oddělení emergency (urgentního příjmu).

Těžiště výuky „emergency“ u nás probíhá v simulačním centrum KARIM. Zde budete seznámeni s jednotlivými praktickými úkony každodenně prováděnými na oddělení urgentního příjmu (kanylace žilního i centrálního žilního řečiště, kanylace arterie, alternativní přístupy do cévního systému – intraoseální aplikace, airway management, práce s AED i defibrilátorem, použití pomůcek k fixaci zlomenin atd…). Po splnění nezbytných „skill stationů“ budete získané praktické znalosti moci využít v klinické situaci na jednom z našich „pacientů“ (používáme celotělové hi-tech simulátory ResusciAnne a SimMan3G).

18 vyučovacích hodin, začátek výuky vždy ve 14.00 hod, sraz studentů před vchodem na KARIM ÚVN Praha. Výuka probíhá v simulačním centru KARIM ÚVN Praha.

Určeno pro studenty LF i všechny ostatní univerzitní studenty, minimum ve skupině jsou 3, maximum 8.

Předmět je vyučován v zimním i letním semestru, jeden běh má 6 seminářů. Podmínkou udělení zápočtu je docházka (max. 1 omluvený seminář) a 80% úspěšnost v závěrečném testu.

Povinně volitelný předmět „Medicína za mimořádných podmínek“ v simulačním centru KARIM.

Začátek výuky vždy  ve 14.00 hod před výukovou místností KARIM (budova ředitelství, vchod F1, 1. patro, číslo místnosti 112). Délka výuky 90 minut.