MUDr. Tomáš Tyll, PhD.

MUDr. Tomáš Tyll, PhD.

přednosta
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

plk. MUDr. Tomáš Henlín

plk. MUDr. Tomáš Henlín

zástupce přednosty pro věci vojenské
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

MUDr. Aleš Rára

MUDr. Aleš Rára

vedoucí lékař lůžkového oddělení
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

MUDr. Michal Soták, DESA

MUDr. Michal Soták, DESA

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

Záchranná služba Středočeského kraje

kpt. MUDr. Tomáš Gottwald

kpt. MUDr. Tomáš Gottvald

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

Bc. Ladislav Korda

Bc. Ladislav Korda

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

Filip Uliňák, DiS.

Filip Uliňák, DiS.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN