Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN (KARIM) uspořádala v sobotu 25. května 2019 již sedmý odborný workshop kritických stavů v anesteziologii a urgentní medicíně.

Letošní novinkou byl praktický nácvik celého spektra technik při obtížném zajištění dýchacích cest tzv. „difficult airway“, a to včetně fibroskopické intubace. Následně se simulační centrum proměnilo v urgentní příjem, kde měli posluchači vzápětí možnost své nabyté teoretické a praktické znalosti aplikovat během simulací klinických situací, jejichž součástí byla právě i difficult airway.

Další postgraduální odborný workshop kritických stavů v anesteziologii a intenzivní medicíně pořádala Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN (KARIM) v sobotu 8. prosince 2018. Workshop byl obsahově výjimečný, neboť tým lektorů doplnil také psycholog-kouč. Posluchači tak mohli nacvičovat klíčové propojení získaných medicínských znalostí a praktických zkušeností s „měkkými“ dovednostmi a díky tomu léčbu kritického stavu v zátěžové situaci zefektivnit.

Opět se díky vstřícnosti centrálních operačních sálů a chirurgické kliniky nacvičovala možná řešení scénářů z anesteziologické problematiky v reálném prostředí operačního sálu, simulační centrum sloužilo jako zotavovací pokoj. Vše bylo tradičně audiovizuálně zaznamenáváno, což umožnilo účastníkům kurzu v závěrečné debriefingu s lektory zhodnotit medicínské postupy a také ukázat, jak pracovat s vlastními emocemi, sebereflexí, spolupracovat a komunikovat v týmu.

Postgraduální odborný workshop kritických stavů v anesteziologii a intenzivní medicíně pořádala Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN (KARIM) ve svém Centru simulační medicíny poslední květnovou sobotu. Tradičně se přihlásily „reálné týmy“ lékařů a sester z několika zdravotnických zařízení ČR.

V úvodní části workshopu seznámili školitelé posluchače se základy krizového řízení, hi-tech simulátorem SimMan a přístrojovým vybavením pracoviště. Díky vstřícnosti vedení centrálních operačních sálů a chirurgické kliniky bylo možné řešení scénářů z anesteziologické problematiky nacvičovat přímo v reálném prostředí operačního sálu. Samotné simulační centrum se na den proměnilo v zotavovací pokoj.

Dne 12. listopadu 2016 proběhl v Simulačním centru Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN již druhý postgraduální odborný workshop kritických stavů v anestezii a intenzivní medicíně. Na akci se přihlásily „reálné týmy“ lékařů a sester z různých zdravotnických zařízení ČR.  

V teoretické části kurzu byli posluchači seznámeni se základy krizového řízení, simulátorem SimMan a přístrojovým vybavením pracoviště. Následně byly týmy rozděleny na dvě stanoviště.