Ústřední vojenská nemocnice Praha Vás zve na regionální seminář pro zdravotnické pracovníky v nelékařských profesích

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Praha, kongresové centrum CH2,  U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Datum konání: 29. listopadu 2010 ve 14.00 hod  (délka trvání akce 2,5 hod.)     

Účastnický poplatek (pro cizí účastníky): 100 Kč


Program:

 1. Humanitární pomoc v rozvojových zemích – zkušenosti sestry
  Petra Růžičková

 2. Trendy ošetřovatelské péče v zahraničí
  Kateřina Haslemová

 3. Zpráva ze stáže na holandské klinice McKenzie
  Jana Uchytilová,DiS.

 4. Rehabilitace kognitivních funkcí po poranění mozku - zpráva z konference
  Mgr.Helena Kadlecová , Mgr. Iva Šemberová

 5. Pády na ORFM ÚVN Praha - vyhodnocení nežádoucích událostí
  Barbora Vlasáková,DiS.Mgr.Lenka Gutová
Náměstkyně ředitele NZP


Počet kreditních bodů dle vyhlášky 321/2008, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků