Zdravotnické kurzy pro laickou veřejnost přímo na vašem pracovišti

1 Poskytování první pomoci

  Základní neodkladné resuscitace s použitím automatizovaného externího defibrilátoru - BLSAED

 • Poskytnutí první nelékařské pomoci při dušení a masivním krvácení (Heimlich manévr)
 • Včasné rozpoznání náhlé zástavy krevního oběhu
 • Aktivace záchranného řetězce (volání na linku 155, použití app Záchranka)
 • Zahájení a vedení resuscitace včetně defibrilace (AED)
 • Následování protokolů Basic Life Support
 • Používání netechnických dovedností ke koordinaci členů týmu

doba trvání kurzu: 5 hodin
maximální počet osob:
 15
cena: 1500 Kč /osoba

 

  Poskytování první pomoci

 • Včasné rozpoznání náhlé změny zdravotního stavu
 • Poskytování efektivní první předlékařské pomoci v případě: krvácení; infarktu; mrtvice; úrazů; popálenin; křečí; bezvědomí; alergické reakce
 • Používání netechnických dovedností ke koordinaci členů týmu
 • Kurz je určen pro absolventy kurzu BLSAED

doba trvání kurzu: 5 hodin
maximální počet osob: 15
cena: 1500 Kč /osoba

 

2 Podpora zdraví

  Jak se zbavit závislosti na tabáku

Cigarety už dávno nejsou v módě – utrácíme za ně velké množství peněz, musíme se s nimi potupně schovávat a zdravý životní styl se stává stále významnější prioritou. Mnoho kuřáků se snaží přestat kouřit, ale ve snahách o odvykání často selhávají. V teoretické části kurzu se posluchači dozvědí, zda je kouření skutečně tak velký strašák, jak se říká, jak je to se škodlivostí náhražek elektronických cigaret a především, jak je možné se závislosti na cigaretách zbavit. V praktické části si zájemci budou moci nechat změřit množství oxidu uhelnatého ve výdechu pomocí Smokelyzeru, stanovit míru závislosti na cigaretách, případně se v rámci  individuální konzultace poradit, jak konkrétně s odvykáním začít.

doba trvání: 2 hodiny teoretická část + 1 hodina praktická část
maximální počet osob: 15
cena: 900 Kč /osoba

 

  Prevence vzniku závislosti

Alkohol, návykové léky a další návykové látky představují okamžité uvolnění a odreagování od problémů. Pracovní stres je jedním z hlavních důvodů, proč lidé návykové látky začínají vyhledávat častěji, pravidelně a ve vyšším množství. Kurz bude seznamovat s nejčastěji užívanými návykovými látkami a důvody, proč se lidé uchylují k jejich užívání. Dále bude popisovat nejčastější pracovní faktory, které užívání návykových látek podněcují a jejich prevenci. Důraz bude kladen na  rozpoznání problémového užívání návykových látek a popis možných způsobů řešení těchto problémů.

doba trvání: 2 hodiny
maximální počet osob: 15
cena: 600 Kč /osoba

 

3 Zdravá strava při sedavém zaměstnání

  Zdravá strava při sedavém zaměstnání

Máte zájem a chcete zodpovědně přistoupit ke svému zdraví?
Máte pocit, že jste slyšeli již tolik protichůdných informací o zdravé stravě,
že nevíte, kde začít?
Zkuste to s námi!

 • věnovat se budeme specifikům stravování při sedavém zaměstnání
 • naučíme se zdravě posnídat
 • sestavíme nutričně vyvážený oběd
 • vybereme si správnou svačinu
 • naplánovat večeři, která nám nepřinese kila navíc

Součástí kurzu bude také možnost individuální konzultace.

doba trvání: 2 hodiny + 1 hodina diskuze/osobní konzultace
maximální počet osob: 25
cena: 900 Kč /osoba

 

  Zdravá strava na míru

Zdravá strava s přihlédnutím ke specifickým požadavkům a potřebám konkrétních pracovišť, kolektivů.

Kurz lze zacílit na konkrétní problémy spojené se stravováním, nebo pojmout více individuální či hravou a zábavnou formou.

doba trvání: 3 hodiny + 1 hodina diskuze/osobní konzultace
maximální počet osob: 25
cena: 1200 Kč /osoba

 

4 Psychologie

  Krátké relaxační techniky pro každý den

V průběhu kurzu si účastníci osvojí sedm krátkých cvičení, která jsou základem pro stabilizaci emocí, navrácení rovnováhy těla, uvolňování napětí vzniklého při náročných situacích, potlačení negativních myšlenek, oddělování jednotlivých situací, budování hranic nebo koncentrace myšlenek. Tato cvičení pak lze praktikovat kdykoliv v běžném životě.

doba trvání: 4 hodiny
maximální počet osob: 20
cena: 1200 Kč /osoba

 

  Interpersonální dovednosti, práce s emocemi

V kurzu se účastníci naučí, jak pečovat o vlastní prostor, co dělat pro to, aby si neodnášeli ze zaměstnání napětí domů, jak vracet mysl k vlastním pocitům a prožitkům, jak se domluvit s lidmi bez větších výdajů energie a uchovat si zdraví, jak se bránit manipulativnímu jednání, jak se očistit a řešit situace s nadhledem. Součástí je i nácvik relaxačních cvičení zaměřených na uvolnění.

doba trvání: 4 hodiny
maximální počet osob: 20
cena: 1200 Kč /osoba

 

5 Škola zad

  Škola zad

Kurz je zaměřen na problematiku bolestí zad, které postihují široké spektrum naší populace napříč všemi pracovními pozicemi. Seznámíme vás se základními principy správného držení těla v návaznosti na vaši pracovní pozici. Vyzkoušíte si jak si můžete v průběhu pracovní doby ulevit od bolesti pohybového aparátu.

doba trvání: 2 hodiny
maximální počet osob: 20
cena: 600 Kč /osoba

 

  Škola zad na míru

Kurz je připravován individuálně dle typu zaměstnání a požadavků. Vždy jsou voleny adekvátní pohybové aktivity, kterými lze vzniku bolestí zad předcházet, a to s ohledem na konkrétní typ pracovního zatížení. 

doba trvání: 2 hodiny
maximální počet osob: 20
cena: 800 Kč /osoba

 

6 Trénink paměti

  Trénink paměti

Cílem kurzu je seznámení se s možnostmi trénování paměti. Kurz je zaměřený především na rozvoj individuálních schopností.
Trénink paměti není prověřování znalostí, ale efektivní nástroj pro rozvoj individuálních schopností.
Lektorka využívá kombinaci technik na procvičení paměti,
psychomotorických cvičení (na židlích), arteterapeutických aktivit a prvků mindfulness. Pracuje se také s tužkou, papírem, podnětným materiálem a hlavně chutí si chvíli hrát.
Procvičuje se koncentrace pozornosti, krátkodobá i dlouhodobá paměť, práce s pravou i levou mozkovou hemisféru. 

doba trvání: 1,5 hodiny
maximální počet osob: 15
cena: 450 Kč /osoba

 

Máte zájem o uspořádání nabízených kurzů na vašich pracovištích?
Neváhejte kontaktovat manažerku kvality:

Manažer kvality
BS. Helena McMenamin
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel:  +420 973 202 711