Vážení přátelé,

v roce 2009 jsme po Pracovních dnech ve Štiříně usoudili, že neurochirurgických akcí je v ČR i na mezinárodní scéně nadbytek a rozhodli jsme se Kuncův memoriál v roce 2010 a 2011 vynechat. V roce 2012 se k němu vracíme, ovšem v jiném formátu. Čtvrtek odpoledne bude Kuncova přednáška tak, jako vždy. Pak celé odpoledne věnujeme nevyřešeným či nejistým otázkám oboru. Pro rok 2012 jsme vybrali 4 témata. Operativa adenomů hypofýzy, klasickou cestou či endoskopicky ? Aneuryzmata, která operovat a která řešit endovaskulárně? Stabilizace bederní páteře u degenerativního onemocnění, klasický či mininvazivní přístup? Posledním tématem jsou mozkové metastázy, chirurgicky či radiochirurgicky?

Každé z témat bude uvedeno jednou pozvanou přednáškou pro a druhou proti, následně poznatky shrne některý z respektovaných členů neurochirurgické společnosti. Předtím dáme co největší prostor diskuzi. Tento formát je běžný na AANS a CNS sjezdech a osvědčil se i na kongresu EANS v Římě na podzim 2011. Věříme, že bude oblíbený a přínosný i v našich podmínkách. Ne vždy lze to, co funguje na jednom místě, aplikovat na místo druhé. Lokální podmínky, zvyklosti a vzorce jsou často dány lokálním millieu. Tato otázka je meritem celého memoriálu.

Pátek dopoledne ponecháme oblíbeným tzv.váriím, novinkám oboru, prezentaci grantových výsledků a diskuzi o postgraduálním vzdělávání, kde došlo k zásadním změnám. Integrální částí memoriálu bude schůze výboru a společenský večer.

Dovolte mi tedy, abych Vás jménem střešovické kliniky pozval na 15-16. března do Prahy.

Vladimír Beneš