Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha si vás dovoluje pozvat na: Jaterní sympozium pořádáno dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, bude ohodnoceno 5 kredity

Termín: 4.11.2013 od 13.00 do 18.00 hodin

Místo: Aula CH2 – ÚVN Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 00

Registrace zde

Cílem je podat aktuální informaci o současném stavu léčby nemocných

pdf  Pozvánka na Jaterní sympozium k vytištění


Program:

13.00 – 13.20Ryska M, Dušek L: Zahájení - současný stav léčby nemocných s JMET v ČR
13.20 – 13.40Petruželka L: Výsledky klinických studií
13.40 – 13.50
Minárik M: Volná DNA - problém více logistický než genetický
13.50 - 14.10
Diskuse
14.10 – 14.25Langer D: Komplikací resekční léčby – prevence, ošetření
14.30 – 14.45Králíková Š: Přínos použití tkáňových lepidel (firemní přednáška)Přestávka na kávu


15.15 – 16.00Pudil J, Bláha M: Současný stav řešení IGA 13 660
16.00 – 17.45Kazuistiky á 15 minut – interaktivně (hlasovací zařízení) moderátor: Pudil J a panel
představitelů řešících pracovišť)
H. Králové – Šubrt Z., VFN Praha – Krška Z., FN Brno – Kala Z., IKEM – Oliverius M,
ÚVN Praha - Langer D., Menclová K.
17.45Ryska M: Závěr
18.00Ukončení sympozia