Ústřední lékařsko - psychologické oddělení Vás zve na odborný kurz.

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Datum konání: 22. listopadu 2017 od 8.30 do 14.00 hodin/středa

Přihláška


Akce je hodnocena 1 kreditním bodem dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Akreditováno ČAS za 1 kreditní bod

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář plk. PhDr. Jiří Klose. Ph.D.

Celková cena kurzu: 500 Kč
č.ú.: 32123881/0710 ČNB
var.sym.: 002

Kapacita kurzu: 8 účastníků   

Program :

  1. Edmund Jacobson
  2. Stres a tělo
  3. Popis podstaty progresivní relaxace
  4. Systém obrany těla, relaxační techniky
  5. Nácvik metody – různé části těla
  6. Využití metody pro pacienty, vhodnost volby v jednotlivých případech                                                                                                              


Pořádající lektoři kurzu:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka, nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.
             

Mg.Marie Rumlová
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již sedmnáct let.               


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30 - 8.50

PREZENCE ÚČASTNÍKŮ  

 
8.50 - 9.00 

ZAHÁJENÍ

Mgr. M. Rumlová

9.00 - 10.00 

EDMUND JACOBSON
STRES A JEHO NÁSLEDKY V  TĚLE

Mgr. Marie Rumlová
Dagmar Jančová

10.00 - 10.15

PŘESTÁVKA  
 
 
10.15 - 11.30

VYMEZENÍ POJMŮ – OBRANA ORGANIZMU, ZÁTĚŽ
PRÁCE S DECHEM

Mgr. Marie Rumlová
Dagmar Jančová

11.30 - 12.15 OBĚD + dotazník    
12.15 - 13.30

NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE – RŮZNÉ ČÁSTI TĚLA
VYUŽITÍ METODY V PRÁCI S PACIENTEM

Mgr. Marie Rumlová
Dagmar Jančová
13.30 - 14.00 DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO  Mgr. Marie Rumlová
Dagmar Jančová


V případě zájmu volejte Mgr. Marie Rumlová, tel. 725 768 428