Kontakt

Pracovní pozice:
Administrativní pracovnice
Adresa
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6
169 02
Telefon
+420 973 202 718, +420 973 203 058, fax: +420 973 202 735
Fax
+420 973 202 735

Další údaje

Další údaje

V2 Umístění: V2, 1. patro

Administrativní pracovnice
Helena Köhlerová
Martina Chovancová
Barbora Kopfsteinová

tel. +420 973 202 718
tel. +420 973 203 058
fax: +420 973 202 735