MUDr. Jiří Pilař

alt

 

Vzdělání

2004 atestace v oboru posudkové lékařství
1994 atestace v oboru tuberkulóza a respirační nemoci  
1988 atestace 1. stupně v oboru vnitřní lékařství      
1981 absolvování studia všeobecného lékařství na VLVDÚ JEP a LF UK Hradec Králové    


Profesní historie

1975 - 1981 studium na VLVDÚ JEP a LF UK Hradec Králové
1981 - 1982 postgraduální školení na II. interní klinice a Chirurugické klinice FN Hradec Králové 
1982 - 1990 lékař útvarů  armády  ČR
1990 - 1995 lékař odd. TRN ÚVN Praha
1995 - 1997 zástupce prim. odd. TRN ÚVN Praha
1997 - 2001 vedoucí starší lékař oddělení respir. nemocí  interního ambulantního odd. interní kliniky ÚVN  
2001 dosud předseda přezkumné komise ředitelství ÚVN Praha  a lékař pracoviště TRN IAO IK ÚVN   

 
Výuková a přednášková činnost 

  • Přednášková činnost z oblasti vojenské posudkové problematiky v rámci odborných shromáždění posudkových lékařů.
  • Přednášková činnost z oblasti vojenské  posudkové problematiky  pro lékaře vojenských útvarů AČR a pro lékaře na postgraduálním školení v ÚVN.
  • Výuková činnost v rámci předatestařních stáží   z problematiky tbc ve VLA Hradec Králové (nepravidelně).
  • Praktická výuková činnost pro vojenské lékaře z problematiky vojenského posudkového lékařství.
  • Praktická výuková činnost v  rámci pregraduálního studia z oboru TRN v ÚVN (nepravidelně).

 

Osvědčení k výkonu lékařské praxe

  • 1995: - obor tuberkulóza a respirační nemoci
  • 1995: - obor interní lékařství
  • 2012:  - obor posudkové lékařství (požádáno)