V úterý 14. 2. 2017 vyšel v Denících regionu Severní Morava článek Naděje pro lidi s rakovinou: Přibude další ozařovač (s. 7), který nepřesně prezentuje vyjádření ÚVN k dotazu, zda chce ÚVN pořídit ozařovač Cyberknife a pokud ano, pak kdy bude nemocnice přístroj nakupovat a za jakou cenu a zda je pravda, že bude cena poloviční oproti Cyberknife ve FN Ostrava.

ÚVN ve své odpovědi vyjádřila, že má záměr pořídit přístroj pro neuroradiochirurgii a že cena bude záviset na výsledku výběrového řízení. Abychom uvedli nepřesné informace na pravou míru, zveřejňujeme celý text e-mailové odpovědi:

"ÚVN má záměr pořídit ve prospěch dalšího zkvalitnění péče o naše pacienty přístroj pro radiochirurgii.  Tento záměr je ovšem možné realizovat až na základě schválení přístrojovou komisí při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Termín zasedání komise není ještě stanoven. Cena přístroje pak bude závislá na výsledku veřejné zakázky."

Přílohou: scan elektronické korespondence s autorkou článku.


Jitka Zinke, tisková mluvčí ÚVN