Závěr dopoledního programu prvního dne konání 66. konference vojenských internistů byl nadmíru slavnostní – vysoce ceněný lékař Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN profesor Václav Monhart převzal z rukou profesora Miroslava Zavorala, ředitele ÚVN a ředitele Sekce vojenského zdravotnictví MO generála Zoltána Bubeníka Čestný odznak Armády České republiky. Toto významné vojenské vyznamenání bylo profesoru Monhartovi uděleno na návrh ÚVN u příležitosti oslav Dne vítězství za mimořádné zásluhy o rozvoj medicíny a vojenského zdravotnictví. Profesor Monhart významně přispěl svou odbornou i výzkumnou činností k rozšíření možností zdravotní péče v oboru interního lékařství, zvláště pak nefrologie, a to nejen v ÚVN. Svou profesní kariéru zasvětil vojenské medicíně a ÚVN, kde působil jako lékař – voják z povolání v rámci ÚVN, rovněž téměř 20 let ve vedoucí pozici primáře III. interního oddělení ÚVN, a i v současnosti se dále aktivně podílí na péči o pacienty Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN.

Oba předávající ocenili nejen vysoký morální i odborný kredit profesora Monharta, ale také vyzdvihli jeho vliv na výchovu a předávání odborných zkušeností kolegům, podtržený osobními zkušenostmi. Nezapomněli ocenit, že právě profesor Monhart patřil k těm, kteří přispěli k položení pevných základů pro jejich další odborný růst.

Profesor Monhart poděkoval za ocenění: „Když jsem dostal pozvánku na tuto konferenci, očekával jsem, že se tu potkám se svými známými. Jsem mile překvapený, že se mi dostalo takového ocenění. Velmi si ho vážím. Do armády jsem nastoupil ve 14 letech a nelituji. Ačkoliv byly začátky velmi těžké, naučilo mě působení v Armádě a v ÚVN samostatnosti a odpovědnosti a zároveň nezávislosti na podpoře rodičů. Vážím si toho, že jsem mohl být součástí akademické obce vojenského i civilního zdravotnictví. Děkuji.“ 

Odborný program 66. konference vojenských internistů pokračoval i v odpoledních hodinách a následující den.

Profesor Monhart: Na zdravotnictví bychom měli být pyšní