Poslední květnový pátek patřil v ÚVN preventivně zaměřenému Dnu zdravé nemocnice, který byl navíc propojený s akcí Vyměň nikotin za vitamin! Zájem byl tradičně velký, v atriu pavilonu A se tvořily fronty u jednotlivých stanovišť, kde edukační specialisté měřili tlak, hladinu cukru, vyšetřovali zrak, čich, podezřelá znaménka, radili jak na hygienu chrupu, správnou životosprávu, jak poskytovat správně první pomoc při srdeční zástavě, jak pečovat o diabetickou nohu, měli připravenu ukázku ergoterapeutických pomůcek.

Ojedinělá byla kampaň na podporu odvykání závislosti na nikotinu: studentky střední školy nabízely v areálu ÚVN vitaminy – ovoce – výměnou za típnutou cigaretu a zároveň připomněly škodlivost kouření na lidský organismus a nabídly možnost zbavení se návyku pod odborným vedením a s podporou profesionálů z Centra pro závislé na tabáku.


„31. květen je Světový den bez tabáku, proto jsme se zaměřili v rámci Dne zdravé nemocnice právě na toto téma. V areálu nemocnice oslovily studentky celkem 55 kuřáků, z toho 29 zaměstnanců, aby uhasili cigaretu. Povětšinou měly úspěch: oslovení po vyzvání cigaretu típli a zakousli se do chutného ovoce, ale byli i tací, kteří zareagovali zamítavě (nikoliv však agresivně). Ke stánku v atriu pak přišlo na pět desítek kuřáků, z nichž mnozí projevili zájem o odbornou podporu a vedení při odvykání ze závislosti na nikotinu,“ hodnotí Kateřina Mladá z Centra pro závislé na tabáku.

A jak podadl Den zdravé nemocnice celkově? „Tentokrát jsme provedli bez mála tisíc edukací, tedy o něco méně než při posledním dnu Zdravé nemocnice v září loňského roku, ovšem zaznamenali jsem hlubší zájem. V době konání jsme zachytili  8 osob s vysokým tlakem, ve 4 případech byl u stánku na vyšetření podezřelých znamének odhalen bazaliom, 4krát jsme také odhalili neuropatii. Vždy jsme nabídli pomoc a návrh, jak dál postupovat,“ shrnuje Růžena Hlavičková za pořádající Tým pro podporu zdraví ÚVN.