Program Zdravé nemocnice v ÚVN je orientován vedle podpory zdraví pacientů a veřejnosti též na podporu zdraví zaměstnanců s cílem uspokojit požadavky nemocničního personálu, vystaveného v průběhu poskytování zdravotních služeb fyzickému a psychickému stresu a umožnit jim tím získat větší kontrolu nad svým zdravím a přispět k jeho zlepšení. Podpora zdraví na pracovišti snižuje počet nákladných krátkodobých absencí.

Zdravý a duševně vyrovnaný personál má lepší předpoklady poskytovat kvalitní a bezpečnou péči pacientům.

 

Program pro zaměstnance

  • Vzdělávání v oblastech, které mohou zásadně ovlivnit zdraví zaměstnanců (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence poranění, správné postupy v hygieně rukou, škola zad, manipulace s těžkými břemeny).
  • Oblast pracovního lékařství – vstupní a periodické lékařské prohlídky, očkování
  • Regenerace pracovních sil – preventivní a rehabilitační programy na Oddělení rehabilitace, možnost využití tělocvičny, posilovny, sauny, solária nebo plaveckého bazénu, pravidelné kondiční cvičení
  • Specializované poradny – odvykání kouření, výživová poradna, poradna odvykání jiných závislostí
  • Podpora duševního zdraví - řešení a zvládání složitých životních situací, problémů souvisejících s pracovním výkonem případně se závislostmi, nabídka krizové pomoci  ( řešení problémů ve spolupráci kaplan, psycholog a psychiatr), psychologické poradenství, psychosociální výcvik, výcvik speciální práce s agresivním pacientem,
  • Duchovní služba
  • Další benefity podporující zdraví - nabídka zvýhodněných cen pro zaměstnance v oční optice, veřejné lékárně a prodejně zdravotnických potřeb, příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance na rekreace nebo vitamíny/očkovací látky, příspěvky na rekreace, tábory a sportovní aktivity pro děti do 18 let věku, závodní stravování dotované z příspěvků z fondu FKSP – možnost výběru dietní stravy

 

Tým pro podporu zdraví

Tým pro podporu zdraví je tvořen zaměstnanci nemocnice a se zaměřuje především na informování, motivaci a podporu aktivního přístupu k vnímání vlastního zdraví. Pro zaměstnance, kteří jsou denně vystavování velké fyzické i psychické námaze a stresu, nabízí aktivity, při nichž získávají cenné informace o zdravém životním stylu; hlavním cílem projektu však je vytvářet podmínky a příležitosti ke změně životního stylu ve prospěch zdraví zaměstnanců. Projekt si za dobu, co funguje, získal mnoho příznivců, jejichž řady se rozšiřují. Mezi oblíbené aktivity patří například pravidelná středeční cvičení Cvičte s námi, Podpořte své zdraví, zapojení cyklistických týmů z nemocnice do celostátní soutěže Do práce na kole, víkendové Sportovní turnaje, dvakrát ročně pořádaný celodenní preventivní Den zdravé nemocnice, Jóga smíchu a dlouhodobý program Zlepšení životního stylu, který nabízí kondiční cvičení, sestavení stravovacího režimu a nastavení zdraví prospěšného životního stylu.