„Zdraví je lidmi utvářeno a prožíváno v lokálním rámci jejich každodenního života, tam kde se učí, pracují, baví se a milují.“

Ottawská charta

ÚVN jako organizace zapojená do mezinárodní sítě nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services Světová zdravotnická organizace před třemi desítkami let iniciovala projekt Podpory zdraví v nemocnicích, jehož cílem je vést nemocnice k tomu, aby kladly větší důraz na podporu zdraví a prevenci nemocí, spíše než na samotné diagnostické a léčebné služby. Strategie nemocnic podporujících zdraví je zaměřena na uspokojení tělesných, duševních a sociálních požadavků rostoucího počtu chronicky nemocných pacientů a seniorů, uspokojení požadavků nemocničního personálu, vystaveného fyzickému a psychickému stresu a v neposlední řadě splnění požadavků veřejnosti a životního prostředí.

V ČR je koordinační institucí Ministerstvo zdravotnictví  a koordinátorem národní sítě s přesahem do mezinárodní spolupráce Odbor zdravotních služeb, resp. Oddělení kvality zdravotních služeb.

Na základě zapojení ÚVN do tohoto projektu, nemocnice v jeho rámci připravuje a uskutečňuje projekty na podporu zdraví pacientů a svých zaměstnanců, kteří tak mohou získat větší kontrolu nad vlastním zdravím a přispět k jeho zlepšení. Dále iniciuje řadu akcí konaných pro podporu a udržení zdraví veřejnosti a přispívá tak ke zdravější společnosti.

 

Ke stažení:

  pdf 2022-2025 HPH Membership Certificate (115 KB)