V naší exkurzi do života ÚVN najdete pokračování, které ve zlomcích připomene 90. léta ÚVN. Připomeňme si společně další okamžiky ze života naší nemocnice.

„V devastujících letech normalizace odešlo z nemocnice v průběhu deseti let – dobrovolně nebo nuceně – na 60 lékařů. Po sametové revoluci se stavy rychle doplnily, někde zdařile, někdy méně, ale zvyšování úrovně naší nemocnice je obrovské. Škoda, že se toho Kunc s Engelem (Pozn. gen. Engel byl ředitel ÚVN v letech 1959 – 1970 a dozvíte se o něm v příštím pokračování našeho exkurzu do života ÚVN) nedožili. Měli by radost."

"Jsem rád, že jsem se současného rozkvětu své nemocnice dočkal. Často jí procházím, občas jako pacient, občas jako zaujatý divák. Mohu vám všem našim nástupcům říci: Jste lepší než jsme byli my. A to je pro nás, vaše učitele, to nejlepší vysvědčení.“

Prof. MUDr. Vladimír Beneš (st.), DrSc.,
citace z knihy: Josef Gajda, Příběh nemocnice, 1. vydání, Praha, Redakce účelové tvorby AVIS MO, 2008, s. 151

Devadesátky v ÚVN

Stopy doby

 • 1994 se ÚVN zcela otevírá civilním pacientům.
 • 1996 otevření nového pavilonu CH2
 • 1998 dokončení výstavby pavilonu CH1
 • 1998 - 2000 rekonstrukce jižní části centrálního pavilonu A

Video k příležitosti otevření pavilonu CH1, 1998

 

Střípky

 • Otevřely se hranice, lékaři mohou absolvovat stáže a studijní pobyty v zahraničí.
 • Na operačních sálech dosahovala celková operativa krátce po revoluci okolo 5 tisíc výkonů ročně.
 • Devadesátá léta přinesla nové závazky vojenské zdravotní službě, v ÚVN dochází ke změně organizace oboru vnitřního lékařství. 1997 pod vedením MUDr. I. Kotíka obnovuje svou práci invazivní skupina, pracoviště kardiologie získává nový angiografický přístroj, což vede ke zvýšení zájmu odborné i laické veřejnosti. Od roku 1999 týmy kardiologů mohou provádět zákroky u akutního infarktu myokardu po celých 24 hodin denně
 • 1993 založení Osteocentra, jedno z prvních a vzorové pro vznik dalších center v ČR v čele s osobností prof. J. Blahoše
 • Od září 1997 se ujal vedení gastroenterologie prof. Miroslav Zavoral, v prosinci téhož roku se stává oddělení pracovištěm subkatedry gastroenterologie IPVZ.
 • Roste opět věhlas Neurochirurgické kliniky, od roku 1997 je jejím přednostou prof. MUDr. Vladimír Beneš, v r. 2001 je neurochirurgické klinice svěřeno pořádání Evropského kurzu EANS.
 • Začátkem 90. let je na oddělení ORL postupně zaváděna chirurgie štítné žlázy a příštítných tělísek s vizualizací vratného nervu a endoskopická endonasální chirurgie.
 • Péče o pacienty s mnohočetnými poraněními a urgentní medicína je opět mezi prioritními obory ÚVN
 • 1993 vzniká v ÚVN neurologická jednotka intenzivní péče
 • Léto 1997. Je rozhodnuto o vybudování nových centrálních laboratoří ÚVN, vybudována jednotka pro dlouhodobé skladování krve.
 • Od roku 1995 má pracoviště lékařsko-psychologického oddělení speciálně vybavenou psychologickou laboratoř
 • V květnu 1995 vzniká oddělení nemocniční hygieny
 • Vojáci ÚVN se začali účastnit zahraničních misí, byli významnou součástí chirurgických polních nemocnic působících na území Chorvatska, Albánie, Afghánistánu, Iráku.
 • Zdravotníci ÚVN poskytovali humanitární pomoc v Turecku po ničivém zemětřesení v roce 1999.

 

Fotogalerie