Až ve chvílích, kdy se ohlížíme za minulostí, si naplno uvědomujeme dynamiku rozvoje ÚVN posledních let.

Pro současnost i nedávno minulé roky Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) je charakteristický její mohutný vzestup, a to i přes vleklou ekonomickou krizi a problémy, s nimiž se zdravotnictví ČR obecně řadu let potýká.

Nemocnice rekonstruuje, staví nové pavilony, rozšiřuje spektrum svých činností, zavádí sofistikované léčebné metody a postupy, vybavuje pracoviště špičkovými přístroji a technikou, klade důraz na poskytování bezpečné a velmi kvalitní léčebné i ošetřovatelské péče. Odborná pracoviště vedou a zapojují se aktivně do výzkumných projektů, nemocnice získává na významu i v oblasti vzdělávání a výchovy nových generací lékařů i nelékařů. Vstup ČR do NATO a profesionalizace armády si vyžádala zajišťování odborné přípravy i aktivní účasti zdravotníků v zahraničních misích, kde hraje ÚVN velmi významnou roli. Jednadvacáté století s sebou přineslo nový fenomén péče o druhoválečné i novodobé válečné veterány, kterou se ctí ve velkém rozsahu ÚVN zajišťuje.

Všechny činnosti nemocnice jsou směřovány a promítají se do špičkové kvality poskytování zdravotní péče, vysoce ceněné pacienty.

 

Stopy doby

Na prvním místě pacient - ocenění špičkové péče

Nemocnice získala řadu ocenění kvality péče, mezi nejváženější patří získání nejvyššího ratingu A+ v hodnocení Kvalita očima pacientů při každém šetření. Opakovaně řadí hodnocení ambulantních i hospitalizovaných pacientů ÚVN na přední příčky také v celorepublikovém hodnocení Nejlepší nemocnice ČR, v roce 2016 byla ÚVN absolutním vítězem. Do nemocnice přicházejí ročně také stovky děkovných dopisů pacientů i jejich blízkých.

 

Fakultní nemocnice

ÚVN je od roku 2012 fakultní nemocnicí. De jure byla zařazena tam, kam de facto patřila celá desetiletí. Ročně tu absolvuje stáže na dva tisíce mediků 3. – 6. ročníků všech tří lékařských fakult Univerzity Karlovy a dalších vysokých škol, působí tu neurochirurgická a gastroenterologická subkatedra IPVZ, poskytuje téměř čtyři desítky akreditovaných oborů odborného postgraduálního vzdělávání lékařů; v postgraduálním vzdělávání nabízí čtyři desítky specializovaných akreditovaných kurzů i nelékařům, odborná pracoviště jsou řešiteli nebo spoluřešiteli výzkumných projektů, jejichž výsledky publikují i přednášejí na odborných kongresech na české i mezinárodní úrovni.

 

Vznik klinik

K historicky první Neurochirurgické klinice (od r. 1959) se v tomto období připojily další:

  • Interní klinika 1. LF UK a ÚVN - 1. 1. 2005 (vznik oddělení 1945)
  • Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN – 1. 9. 2005 (vznik oddělení1936)
  • Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN – 13. 12. 2005 (vznik oddělení 1945)
  • Oční klinika 1. LF UK a ÚVN – 2004 (vznik oddělení 1953)
  • Onkologická klinika 1. LF UK a ÚVN – 1.1.2012 (vznik oddělení 1981)
  • Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN – 1. 1. 2012 (vznik oddělení 1951)
  • Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN – 1. 1. 2012 (vznik oddělení 1947)
  • Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN – 2014 (vznik oddělení 1938)
  • Gynekologická klinika 3. LF UK a ÚVN – 1. 1. 2016 ( vznik oddělení 1938)

 

Akreditovaná nemocnice

V roce 2004 ÚVN jako první zdravotnické zařízení ve střední a východní Evropě získala akreditaci Joint Commission International (JCI). V současné době je kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče v ÚVN garantována získáním akreditace Spojené akreditační komise (SAK).

 

Moderní přístrojové vybavení

Nemocnice trvale investuje do nejmodernějšího přístrojového vybavení.

  • 2005 – otevření jednoho z prvních robotických center v ČR i střední Evropě, vybavené na svou dobu nejmodernějším robotickým přístrojem da Vinci.

 

Bezpečná nemocnice

ÚVN důrazně dbá na zajištění bezpečné péče, sleduje rizikové faktory, které se snaží zmírnit na minimum. Patří mezi nejčastěji oceňované v celorepublikové soutěži Bezpečná nemocnice.

 

Výstavba v areálu

 

Hodnoty tvoří lidé

Za spokojeností pacientů a jejich úspěšnou léčbou stojí práce tisíců zdravotníků a ostatních zaměstnanců ÚVN. Nemocnice si uvědomuje, že i to nejmodernější přístrojové vybavení se neobejde bez špičkových profesionálů, že výsledná péče není jen v dodržování všech správných postupů, že kvalita péče spočívá v přidání empatie, pochopení, sounáležitosti a lidském přístupu. Rozvoj péče a benefitů pro své zaměstnance je v novém miléniu pro ÚVN také charakteristickým znakem.

 

Galerie Milenium