Divizní nemocnice č. 1 – Masarykova vojenská nemocnice – Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha

Historie ÚVN se začala psát s příchodem prvních pacientů v září 1938 do nově postavené - tehdy Masarykovy - vojenské nemocnice v pražských Střešovicích.

Její kořeny však sahají mnohem hlouběji.

Myšlenky na postavení zcela nové, moderní vojenské nemocnice, kam se přestěhují pracoviště z divizní nemocnice č. 1 z Karlova náměstí, z Pohořelce a dalších míst, se objevují již v roce 1920.

V roce 1925 byl podán při příležitosti 75. narozenin prezidenta republiky T. G. Masaryka návrh na projednání a přijetí zákona o stavbě nové - Masarykovy vojenské nemocnice v Praze.

 

... „Ke dnu 7. března, narozeninám p. prezidenta, předána divisní nemocnice č. 1 účelům civilním české fakulty lékařské a nazvána nemocnicí Masarykovou. Dosavadnímu účelu ponechána do vystavení nové nemocnice vojenské.

Dne 21. května zavítal pan prezident (pozn. 1925, p. prez. T.G. Masaryk) do divisní nemocnice č. 1, aby shlédl adaptace, jež byly provedeny v bývalé posádkové nemocnici. Pan prezident přijel v doprovodu pana ministra národní obrany Udržela, gen. Mittelhausera, šéfa hl. štábu gen. Syrového a dalších a po hlášení přednosty zdrav. odd. MNO gen. Dr. Fišera a velitele nemocnice plk. Dr. Mandause prohlédl si oddělení chirurgické, ambulatorium zubní, vnitřní oddělení s laboratoří, oddělení gynekologicko-porodnické a rentgen. Svou spokojenost projevil slovy: „Se vším, co jsem uviděl, zvláště pokud se týče čistoty, zařízení a vybavení, byl jsem velice spokojen a přál bych, abyste našli v budoucí nové nemocnici alespoň stejně tak prostorné místnosti. Demokratická armáda se oceňuje podle toho, jaká má sanitární zařízení“...

Citováno z Kroniky divisní nemocnice č. 1 v Praze

 

Trvalo však dalších deset let plných řešení sporů o nemocnici, zajišťování finančního krytí a nákupů pozemků, než se v roce 1935 stala stavba nové vojenské nemocnice aktuální. V roce 1930 sice byla vypsána soutěž na ideový projekt (arch. Adámek), ale až v březnu 1936 byla stavba první etapy nové Masarykovy vojenské nemocnice zahájena.

Stavba byla dokončena a kolaudována v červenci 1938, počátkem září přijala své první pacienty.

Jen několik měsíců po otevření nemocnice přišla okupace a na jaře 1939 obsadila nemocnici německá okupační armáda. Stovky vojenských lékařů a zdravotníků působily v domácím odboji, vstoupily do zahraničních jednotek, mnozí byli vězněni v koncentračních táborech.

Po osvobození v roce 1945 nastal čas rychlé poválečné obnovy. V roce 1947 tu vzniká první anesteziologické oddělení v Československu, o dva roky později, jako jedno z prvních v zemi, také transfuzní oddělení. Nemocnice se stává školicím zdravotnickým střediskem Školy důstojníků zdravotnictva a lékárnictva v záloze, své místo tu má také Vojenská škola lékařská a dodatečné vzdělávání zdravotnic.

Nastávají roky vzestupu a rozvoje nemocnice.

Galerie

Fotografie: Archiv ÚVN