ÚVN zavedla s okamžitou platností k 4. 3. 2020 řadu opatření zaměřených na snížení rizika šíření nákazy koronavirem.

Pokud jde o opatření týkající se zaměstnanců ÚVN,  pak byly zrušeny některé služební zahraniční cesty vojáků z povolání služebně zařazených v rámci ÚVN.   V případě čerpání řádných dovolených zaměstnanců ÚVN, a to jak zaměstnanců v pracovním poměru, tak i vojáků z povolání, ÚVN důrazně doporučila zvážit realizaci dovolené, jejíž místo čerpání je v některé z rizikových oblastí zasažených koronavirem. Není pravdou, že ÚVN přistoupila k plošnému rušení dovolených zaměstnanců ÚVN.

ÚVN je připravena v souvislosti s potencionálními nenadálými provozními událostmi využít svá zákonná oprávnění a za účelem zachování provozu změnit datum nástupu na již schválenou dovolenou některým zaměstnancům. Jestliže k takové situaci dojde a bude nutné zaměstnancům změnit datum nástupu na již schválenou dovolenou, bude ÚVN postupovat dle příslušných ustanovení zákona a vzniklé náklady svým zaměstnancům uhradí (storno; pojištění aj.).

Mgr. Jitka Zinke,
tisková mluvčí