Do ÚVN přicházejí dotazy a žádosti, aby ÚVN zveřejnila podrobnosti o léčbě a o zdravotním stavu pacienta ÚVN, pana prezidenta republiky Miloše Zemana.

Pro ÚVN bylo, je a bude dobro pacienta vždy na prvním místě. Ke každému pacientovi přistupují zdravotníci s maximální mírou profesionality. ÚVN poskytuje zdravotní péči armádě i civilním občanům České republiky, včetně veřejných činitelů. Bez souhlasu pacienta - tak, jak to závazně ukládá zákon o zdravotních službách, nelze poskytovat neoprávněným osobám informace o hospitalizaci a léčbě. Stejně tak je tomu i v případě pana prezidenta, občana této země. Bez jeho souhlasu, v  souladu s platnou právní úpravou, kterou je ÚVN vázána, není ÚVN oprávněna sdělovat žádné informace o jeho zdravotním stavu a léčbě. Lékařské tajemství nelze prolomit ani pod tíhou nejrůznějších zájmů.

Děkujeme za pochopení.