20. 6. 2022

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen „ÚVN“) reaguje na dotazy i spekulace, které zaznamenala v souvislosti se stanoviskem nemocnice ke stavbě „Modernizace trati Praha – Výstaviště (mimo) - Praha – Veleslavín (mimo)“.

ÚVN velmi pečlivě prostudovala veškerou dosud doloženou dokumentaci k projektu a postupu projekční přípravy, včetně nově předložených podkladů v březnu tohoto roku. S ohledem na další předpokládaný rozvoj nemocnice a úkoly nadnárodního charakteru, které je povinna jako vojenská nemocnice plnit, je ÚVN přesvědčena, že optimální řešení pro výstavbu tunelu trasy NENÍ varianta, která vede trať pod pozemky areálu ÚVN, neboť výstavba a následný provoz tunelu by mohly být v budoucnu pro provoz a rozvoj nemocnice značně rizikové.

Vzhledem k řadě predikovatelných rizikových faktorů, které by mohly v budoucnu v souvislosti s realizací stavby „Modernizace trati Praha – Výstaviště (mimo) - Praha – Veleslavín (mimo)“ jejím provozem vzniknout a ohrozit tak kvalitu poskytování zdravotní péče, je Předběžné stanovisko ÚVN k dokumentaci pro územní řízení stavby „Modernizace trati Praha – Výstaviště (mimo) - Praha – Veleslavín (mimo)“ k variantě vedení trasy pod areálem nemocnice zamítavé.