Akreditace udělena do 31. 10. 2023

Bazální stimulace je koncept podpory a vedení těžce nemocných a postižených. Jeho význam je terapeutický, pedagogický a integrační. Široce se uplatňuje ve speciální pedagogice a ošetřovatelství. Bazální stimulace na pacienta pohlíží jako na samostatnou jednotku, potřebující individuální péči. Je úspěšně aplikován u pacientů s těžkými kombinovanými vadami, tělesným postižením, mentálním postižením, u pacientů v kómatu, vegetativním stavu, po poraněních mozku, těžkých úrazech, u pacientů v dlouhodobém umělém spánku, u seniorů se změnou vnímání, u předčasně narozených dětí.

Obsah certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz bazální stimulace seznámí účastníka s teorií konceptu bazální stimulace a prvky na základní i nástavbové úrovni. Součástí kurzu je praktický nácvik dovedností na oddělení, kde je koncept bazální stimulace plně integrován do péče.

Certifikovaný kurz je určen
pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou evidováni v registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání a to: zejména:

  • všeobecné sestry všech oborů medicíny
  • fyzioterapeuty, ergoterapeuty
  • pro pracující s postiženými lidmi
  • pro pracovníky v domácí, hospicové a geriatrické péči


Organizace certifikovaného kurzu:

Kurz je rozdělen na dva samostatné moduly –I.modul (základní ) je tvořen částí teoretickou v délce trvání 24 hodin a částí praktickou v délce trvání 16 hodin, II. modul (nástavbový) složený také z části teoretické – 16 hodin i části praktické – 24 hodin.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
16 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po4 - 5 účastnících.

pdf Certifikovaný kurz Bazální stimulace (182 KB) pdf

Garant:
Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiterin für Basale Stimulation in der Pflege,registrační číslo 869

Organizační zajištění:
Bc. Pavla Dvorská, Tel.: 775 133 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Termíny konání: 

 


TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
18. - 20. 9. 2024 - základní modul
16
Max: 16
Přihláška  
19. - 20. 12. 2024 - nástavbový modul
12
Max: 16
Přihláška  
 

 

Účastnický poplatek: základní modul: 6 000,- Kč
nástavbový modul: 5 000,- Kč
Úhrada: Údaje pro provedení platby převodem Vám budou sděleny potvzovacím e-mailem.
Stravování: Možnost zakoupení oběda: cena 95,- Kč, občerstvení v bufetu, včetně teplých jídel
Poznámka: Kurz bude zahájen po naplnění 2/3 kapacity

 

Doklad o zaplacení přinést s sebou na zahájení.

Kde nás najdete?