Akreditace udělena do 28. 2. 2028

Tyto kurzy reagují na skutečnost, že v oboru perioperační péče dochází k neustálému a rychlému rozvoji nových  přístrojů, technik, instrumentária a operačních metod. Oční klinika 1. LF UK a ÚVN je plně vybaveným pracovištěm disponujícím celým spektrem technologií a operačních týmů, což umožňuje poskytování komplexní operační léčby úrazů a onemocnění předního i zadního segmentu oka.

Obsah certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz Perioperační péče v oční chirurgii umožní účastníkům kurzu

  • získat znalosti a základní orientaci v problematice anatomie a patofyziologie v daném oboru
  • seznámit se s novinkami v  oboru, s  novými operačními metodami
  • osvojit si specifika instrumentování při operacích v daném oboru
  • osvojit si praktické návyky k perioperační péči o pacienta na operačních sálech

Výstupem certifikovaného kurzu je připravit všeobecnou sestru pro poskytování specifické perioperační péče u nemocného podstupující operační léčbu na operačním sále tak, aby mohla získat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu anotovaných činností dle Vyhlášky č. 424/2004 kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Certifikovaný kurz je určen

pro všeobecné sestry držitelky platného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu tzn.:

  • všeobecným sestrám pracujícím v perioperačním prostředí za účelem získání zvláštní způsobilosti k činnostem souvisejících s prací na operačních sálech
  • sestrám pro perioperační péči(specialistkám), které již ukončily specializační vzdělávání a mají zájem o získání nových poznatků v daném oboru

Organizace certifikovaného kurzu:
Kurz je rozdělen na část teoretickou v délce trvání 40  vyučovacích hodin a část praktickou (64 hodin- 2 x  4 dny).

Po absolvování kurzu (teoretické i praktické části) a složení závěrečné zkoušky je absolventovi přiděleno 60 kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
20 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po 4 účastnících.TERMÍN KURZU:


TERMÍNOBSAZENOSTAKCE

 


praktická část: možno sjednat individuelně při zahájení kurzu

CENA KURZU: 10 000Kč

Garant:  Mgr. Denisa Skůrová
    
Organizační zajištění: Pavla Dvorská, tel: 775 133 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    
Cíle certifikovaného kurzu: Připravit všeobecnou sestru pro poskytování specifické perioperační péče u nemocného podstupujícího operační léčbu na očním operačním sále.
    
Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

   
Účastnický poplatek:  10 000,- Kč vč. DPH za kurz včetně praxe
    
Úhrada: bude Vám vystavena faktura
    
Pozn.:  Kurz bude zahájen po naplnění 2/3 kapacity. O konání kurzu bude účastník informován nejpozději 6 týdnů před termínem kurzu

Více info Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Doklad o zaplacení přinést s sebou na zahájení.