Akreditace udělena od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2025

Certifikovaný kurz svým zaměřením řeší dvě oblasti péče o vyprazdňování močového měchýře pacienta v ambulantním, nemocničním a domácím prostředí, případně ve zdravotně sociálním zařízení.

Katetrizace močového měchýře u muže prováděná všeobecnou sestrou řeší efektivně náklady na zdravotní péči a zvyšuje komfort pacienta.

Čistá intermitentní katetrizace řeší potřeby pacientů s vybranými poruchami vyprazdňování močového měchýře.
Kurz je vhodný pro všeobecné sestry pracující u lůžka, v urologické ambulanci, v domácí péči, v rehabilitačních centrech, eventuálně ve zdravotně sociálním zařízení.

Cílem kurzu je získání odborné způsobilosti, prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností pro provádění intermitentní katetrizace a nácviku katetrizace u mužů.

Obsah certifikovaného kurzu:

  • získání odborné způsobilosti a poskytnutí uceleného komplexu teoretických vědomostí a praktických dovedností v oblasti katetrizace močového měchýře s praktickým nácvikem autokatetrizace ,intermitentní katetrizace a provádění katetrizace močového měchýře u muže
  • prohloubení znalostí péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katétrem
  • získání znalostí v edukaci katetrizovaných pacientů a jejich blízkých
  • získání znalostí pro vytvoření individuálního plánu ošetřovatelské péče
  • získání informací o preskripci pomůcek, typech katétrů

Určení certifikovaného kurzu:
Certifikovaný kurz je určen všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům, jež pracují v přednemocniční péči, zdravotnických zařízení nebo v domácí péči.

Kurz je součástí celoživotního vzdělávání.

Absolvent kurzu získá způsobilost k:

  • jednorázové a permanentní katetrizaci močového měchýře muže
  • edukaci klienta a rodinných příslušníků v intermitentní i permanentní katetrizaci
  • vytváření individuálních plánů péče u intermitentní i permanentní katertrizace
  • nácvik a edukace čisté intermitentní katetrizace u muže a ženy

Organizace certifikovaného kurzu:

Kurz probíhá ve 3 dnech a je rozdělen na část teoretickou v délce trvání 14 vyučovacích hodin a část praktickou v délce trvání 8 hodin.

Vstupní a další požadavky:
Certifikovaný kurz může absolvovat: všeobecná sestra, zdravotnický záchranář

Podmínky k zařazení do kurzu pro výše uvedené profese: minimálně dvouletá praxe v oboru.

Počet účastníků v certifikovaném kurzu:
15 účastníků na přímé výuce teoretické části, praktická část je vzhledem k vysoké odborné náročnosti a nutnosti individuálního přístupu členěna do skupin po 4 účastnících.

Termíny kurzu:


TERMÍNOBSAZENOSTAKCE
18. - 20. 9. 2024 - není určeno pro zaměstnance ÚVN
15
Max: 15
Přihláška  
20. - 22. 11. 2024 - není určeno pro zaměstnance ÚVN
15
Max: 15
Přihláška  

 

Organizační zajištění: Bc. Pavla Dvorská, Tel.: 775 133 671, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   
Garant: MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA
   
Odborná vedoucí kurzu:

Bc. Dana Beregi, DiS. , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   
Cíle certifikovaného kurzu: Certifikovaný kurz je určen všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům, jež pracují v přednemocniční péči, zdravotnických zařízení nebo v domácí péči.
   

Místo konání:

 

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
   
Účastnický poplatek: 4 500,- Kč vč. DPH  
   

Úhrada: 

 Údaje pro provedení platby převodem Vám budou sděleny potvzovacím e-mailem.
   
Pozn.:  Kurz bude zahájen  po naplnění 2/3 kapacity

   
Doklad o zaplacení kurzu přinést s sebou na zahájení.

Jak se dostanu do ÚVN?