Gastroenterologie a hepatologie jsou části interní medicíny, které se zabývají chorobami jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, slinivky břišní, jater a žlučových cest. Oddělení gastronterologie, hepatologie a metabolismu ÚVN poskytuje pacientům s těmito chorobami komplexní  péči, stejně jako pacientům s DM v úzké součinnosti s Diabetologickým centrem. Dále se věnuje pedagogické činnosti při zajišťování  pregraduální výuky (studentů 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a  Fakulty tělesné výchovy a sportu UK)  a postgraduálního vzdělávání lékařů v přípravě na atestaci z gastroenterologie. V neposlední řadě se také podílíme na řadě výzkumných projektů a studií.

 

Vedoucí lékař oddělení: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
Sekretariát: Daniela Kamínová
Tel. číslo: +420 973 203 097, fax: +420 973 203 073
Lékaři: MUDr. Kateřina Košťálová, MUDr. Kristýna Kubíčková, prof. MUDr. Petr Urbánek, Csc., MUDr. Lenka Vedralová, MUDr. Petr Hříbek, MUDr. Michal Koula, MUDr. Dominika Dvořáková, MUDr. Vendula Havrlantová
 
Sekretariát pro postgraduální výuku IPVZ:  +420 973 202 712, fax: +420 224 313 327
 

 

Ambulance Standardní lůžkové oddělení