C4 Umístění: budova C, vchod C4, přízemí

Provozní doba oddělení Po – čt: 7.00 – 15.45 hod
  Pá: 7.00 – 14.30 hod
Objednávání pacientů: Tel: +420 973 203 119, +420 973 203 141
  Žurnál: +420 973 203 363

 

Interní ambulantní oddělení poskytuje ambulantní diagnostickou péči pro hospitalizované pacienty na interních odděleních ÚVN, pohospitalizační péči pro interně nemocné vojáky AČR v činné službě, jejich rodinné příslušníky, vojenské důchodce, členy ostatních ozbrojených složek, na doporučení praktického lékaře také nemocným ze spádu Prahy 6 při volné kapacitě i z jiných lokalit.
Provádí předoperační vyšetření pro operované v ÚVN, provádí neinvazivní vyšetřování kardiopulmonálního aparátu, realizuje specializovaná vyšetření a dispenzarizaci v odborných interních ambulancích a specializovanou konziliární péči pro lůžkové pacienty v pracovní době. Provádí ambulantní péči pro sportovce včetně funkčních testů. Podílí se na postgraduální výuce lékařů na základním školení. Provádí posudkovou činnost pro potřeby AČR.

K ambulantnímu vyšetření a ošetření přicházejí pacienti s doporučením cestou recepce. Návštěvy odborných poraden jsou možné pouze po předchozím objednání. Objednat se lze osobně nebo telefonicky, nejlépe po 13 hodině. Neobjednaní pacienti s akutními potížemi, kteří se nedostaví na oddělení akutního příjmu (Emergency), ÚVN jsou z recepce odesíláni k žurnálnímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. Na rozdíl od objednaného pacienta o pořadí vyšetření rozhoduje v tomto případě lékař.

 

Referentka:
Markovičová Stanislava
Tel. +420 973 203 140
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Úsek všeobecné interny

Její hlavní náplní práce je především provádět komplexní cílené a kontrolní interní vyšetření v rozsahu stanoveném směrnicemi ZP. Odpolední hodiny jsou vyhrazeny pro interní vyšetření lůžkových pacientů. Nedílnou součástí je i péče o příslušníky ozbrojených sil a žadatelů, včetně posudkové činnosti. Na tomto úseku je zajištěn a interní konziliární služba pro hospitalizované pacienty ÚVN.
Žurnální službu zajišťuje v pondělí – pátek jeden lékař interního ambulantního oddělení.

 

Úsek funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství

Rozsah poskytovaných služeb: ergometrická vyšetření na bicyklovém ergometru a na běhátku, základní EKG vyšetření, spiroergometrické vyšetření, Holterovo monitorování, ambulantní monitorace krevního tlaku – tonoport, Schellongův test, bodyplethysmografie, bronchodilatační testy, bronchokonstrikční testy s nespecifickým podnětem, předoperační vyšetření, ambulantní péče o nemocné sportovce.

 

Úsek specializovaných ambulancí

Endokrinologická ambulance

Diagnostika a léčba chorob štítné žlázy, příštítných tělísek, nadledvin, hypofýzy a androgenní patologie. Úzce spolupracuje s chirurgickými obory – upřesňuje indikace k chirurgické léčbě endokrinních chorob, zajišťuje předoperační přípravy, trvalé pooperační sledování a léčbu.

Kontakt C4 tel: +420 973 203 130 (sestra)

 

Gastroenterologická ambulance

Zaměření na komplexní vyšetření zažívacího traktu.

Kontakt: A7 tel: +420 973 203 074
  C4 tel: +420 973 203 119, +420 973 203 141

 

Hepatologická ambulance

Zaměření na veškerá postižení jater včetně hepatitid B a C, funguje i jako hepatologické centrum.

Kontakt: C4 tel: +420 973 203 128

 

Nefrologická ambulance

Zaměření na léčbu onemocnění ledvin a diagnostiku a léčbu sekundární hypertenze.

Kontakt C4 tel: +420 973 203 119, +420 973 203 141

 

Pneumologická ambulance

Zaměření převážně na diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci.

Kontakt C4 tel: +420 973 203 141, +420 973 203 119

 

Osteocentrum

Oddělení se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí kostních onemocnění. Hlavní náplní práce je péče o pacienty s osteoporózou - řídnutím kostí. ÚVN disponuje v tomto ohledu nejmodernějším přístrojem na měření kostní hustoty, tzv. DXA. Pacienti jsou vyšetřováni laboratorně z hlediska kostního obratu, hospodaření s minerály, jsou prováděna vyšetření specifických hormonů a měřeny hladiny např. vitamínu D. Je prováděna ambulantní infuzní léčba. Péče o tento typ pacientů je dlouhodobá a vyžaduje vždy spolupráci s praktickým lékařem a dalšími odborníky (ortoped, gynekolog, rehabilitační pracoviště).

 

Ambulance osteologie

Provozní doba: Po - čt: 7.00 - 15.45 hod
  7.00 - 14.30 hod
 
Ordinační hodiny: Po - čt: 7.45 - 12.00, 13.00 - 15.15 hod
  Pá: 7.45 - 12.00, 13.00 - 14.00 hod
 
Objednání na vyšetření: +420 973 202 878

Na vyšetření je nutné se telefonicky, nebo osobně objednat.

 

Revmatologická ambulance

Je zaměřena na diagnostiku a léčbu systémových onemocnění

Ordinační hodiny: Po - čt: 7.30 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod
  Pá: -
 
Objednání na vyšetření: +420 973 202 878

Na vyšetření je nutné se telefonicky, nebo osobně objednat.