V šetření Kvalita očima pacientů potvrdila ÚVN nejvyšší rating A+  a splnila podmínky pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech sledovaných kategoriích (lůžková zdravotnická zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení).

Respekt, ohled, úcta a pokračování péče po propuštění z hospitalizace, to jsou hodnoty, kterých si pacienti nejvýše cení na péči ÚVN. Vysoko ale pacienti hodnotí veškerou péči, kterou ÚVN poskytuje. To jsou mimo jiné závěry, které vyplynuly z šetření Kvalita očima pacienta, které  – přestože vrcholila druhá vlna koronavirové epidemie – bylo uskutečněno v ÚVN v průběhu měsíce října na 18 lůžkových pracovištích. Za 32 dnů trvajícího šetření bylo z ÚVN propuštěno 1457 pacientů, čistá návratnost dotazníkového šetření byla 69%.

 „Výsledky jsou vynikající navzdory obtížné situaci, ve které sběr probíhal. Výsledek se ve srovnání s předchozím šetřením změnil pouze v rámci statistické chyby a pokud některé dílčí indikátory mírně poklesly, byly to většinou ty, které souvisely s omezeními souvisejícími s epidemiologickou situací (hodnocení návštěv, změny termínu vyšetření nebo přijetí). Nemocnice potvrdila nejvyšší rating kvality A+ a splnila podmínky pro zisk certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT ve všech třech sledovaných kategoriích (lůžková zdravotnická zařízení, sestry lůžkových zařízení a lékaři lůžkových zařízení). Blahopřeji.
Tomáš Raiter, řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů

„Vysoké hodnocení, které pacienti přisoudili péči naší nemocnice, si velice vážíme. Je výsledkem práce lékařů, nelékařů a všech zaměstnanců, pro které je práce posláním. Patří všem poděkování,“ uvedl Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN.

Šetření Kvalita očima pacientů se v ÚVN provádí již od roku 2005, letošní byl v pořadí  již 9. průzkum spokojenosti pacientů.  Ve všech dosáhla ÚVN nejvyššího ratingu kvality A+, vždy jsme splnili podmínky pro zisk certifikátu SPOKOJENÝ PACIENT. Letos nás výsledky těší o to více, že šetření probíhalo v období, kdy jsme pečovali o stovky covid-19 nemocných, kdy jsme pracovali v mimořádných režimech, platila protiepidemiologická opatření, která snižovala komfort pobytu v nemocnici. Slova chvály a poděkování, která k hodnoceních pacienti připojili,  zaznívala v 90%. Objevilo se i několik málo stížností či doporučení, které velmi silně vnímáme a budeme se jimi zabývat,“ hodnotí Lenka Gutová, náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče.

Projekt Kvalita Očima Pacientů (KOP) měří kvalitu zdravotní péče prostřednictvím zkušenosti/spokojenosti pacientů. Výzkumnou technikou je standardizované dotazování pacientů, kteří v době šetření končí svou hospitalizaci. 

K dotazování se využívá standardizovaný a v českém prostředí ověřený anketní dotazník, který pokrývá osm hlavních indikátorů kvality tzv. dimenzí kvality péče. K interpretaci dimenzí se využívá statistika, která agreguje otázky do jednoho čísla, což umožňuje provádět statistické analýzy a výsledky lze srozumitelně interpretovat.

 

Více informací o projektu Kvalita očima pacientů
http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/