Vláda schválila na pondělním jednání 18. ledna 2021 záměr vybudovat velkokapacitní očkovací centrum v pražské O2 universum. Gescí nad realizací tohoto záměru pověřila Ústřední vojenskou nemocnici.

Pověření vlády k převzetí gesce nad vybudováním velkokapacitního očkovacího centra v O2 universum je pro nás velký závazek. ÚVN má, jakožto vojenská fakultní nemocnice zřizovaná Ministerstvem obrany, výhodu v tom, že může při realizaci projektu spolupracovat s armádou, která je připravena poskytnout k zajištění příprav a chodu velkokapacitního očkovacího centra až 500 vojáků v činné službě. Jsem přesvědčen, že za podpory a součinnosti ministerstev obrany a zdravotnictví, při zhodnocení našich zkušeností, s využitím zkušeností z jiných velkokapacitních očkovacích center v Česku, i například v Izraeli, při vybavení  IT technologiemi a systémy a při potřebném logistickém zabezpečení, a také s nezbytnou podporou společnosti, se podaří vybudovat velkokapacitní očkovací centrum, které bude připravené k zahájení činnosti v době, kdy budou do Česka pravidelně importované objednané statisícové dávky vakcín,“ uvedl ředitel ÚVN profesor Miroslav Zavoral.

Nyní zahajuje oficiálně svou činnost pracovní skupina složená z odborníků na oblasti nezbytné pro realizaci projektu, například specialistů na IT technologie, logistiku, personalistiku, z řad zdravotníků - lékaři, farmaceuti, hygienici, zdravotní sestry - i specialistů na bezpečnost.  

Záměrem pro kapacitu centra je naočkování několika tisíc osob denně, blížící se až k hranici 10 000 očkovaných. Na projektu bude vedle armády spolupracovat například O2 universum, které poskytne prostory zdarma, ke spolupráci se hlásí dobrovolníci, zahajují se jednání o součinnosti například s Hygienou hl.města Prahy, Záchrannou  službou hlavního města Prahy a dalšími institucemi.