Prezident republiky pan Ing. Miloš Zeman je hospitalizován v ÚVN od 10. 10. 2021 pro závažnou dekompenzaci chronického onemocnění. Z rozhodnutí ředitele ÚVN a prezidentova ošetřujícího lékaře profesora Miroslava Zavorala bylo svoláno konzilium předních odborníků ČR. Jejich úkolem bylo kritické zhodnocení diagnostických a terapeutických postupů.

Členové konzilia prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, doc. MUDr.  Martin Anders, Ph.D., MUDr. Pavel Taimr, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA, prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., PaedDr. PhDr. et PhDr. Pavel Harsa, MBA, Ph.D., Ph.D., se ve dnech 26. 10. až 1. 11. 2021 seznámili se zdravotnickou dokumentací i prezidenta osobně vyšetřili.

Profesor Zavoral navrhl, aby se konzilium stalo stálým a scházelo se pravidelně pod vedením prof. MUDr. Tomáš Zimy, DrSc., MBA. Za ÚVN se jednání konzilia budou účastnit prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., MUDr. Monika Nývltová a MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.

 

Závěry:

  • Pacientovi je poskytována špičková lékařská a ošetřovatelská péče.
  • Všichni lékaři konzilia souhlasili se stanovenými diagnózami.
  • Všichni členové konzilia souhlasili se zavedenými terapeutickými postupy. Ošetřujícím lékařům adresovali dílčí terapeutická doporučení.
  • Bylo ustanoveno stálé konzilium.

 

Souhrn zdravotního stavu:

Prezident České republiky Ing. Miloš Zeman je od 10. 10. 2021 hospitalizován v ÚVN. Důvodem hospitalizace bylo celkové zhoršení jeho zdravotního stavu při známém chronickém onemocnění. Komplexní léčebná péče v ÚVN vedla v průběhu dosavadní hospitalizace ke zlepšení jeho klinického stavu, toto zlepšení umožnilo dne 4. 11. 2021 překlad pacienta na standardní oddělení.  Prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem.

 

Prognóza:

Stanovit prognózu dalšího vývoje zdravotního stavu je i nadále velmi obtížné. Charakter i manifestace základního onemocnění jsou jistě velmi závažné, upřesňování prognózy bude záviset na vývoji onemocnění, které je samo léčebně obtížně ovlivnitelné. Nezbytná je aktivní spolupráce pacienta.

 

Tato zpráva je zveřejněna se souhlasem všech členů konzilia, účastníků jednání i prezidenta republiky Miloše Zemana.

 

Ke stažení:

  pdf Společné jednání multioborového konzilia prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana (541 KB)