Projekt na podporu dárcovství krve.

„Dokážeme toho hodně, ale zázraky neumíme. Obzvlášť jednu věc nahradit nedokážeme, a tou je krev.“ I to zazní v klipu, který společně natočili příslušníci Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Příslušníci integrovaného záchranného systému v nové kampani vybízejí své kolegyně a kolegy i veřejnost k darování krve, aby pomohli transfuzním stanicím v Praze najít nové pravidelné dárce. V současné chvíli v České republice chybí přibližně 100 000 dárců krve a počet dobrovolných dárců stále klesá.

„Jako složky integrovaného záchranného systému společně spolupracujeme každý den a naše spolupráce je na vysoké úrovni. A i když toho dokážeme hodně, zázraky neumíme. Proto jsem nesmírně rád, že jako tým podpoříme prospěšnou věc a pomůžeme tím zachránit životy druhým.“ uvedl plk. Mgr. Petr Víšek náměstek ředitele pro vnější službu Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy.

Zásadní význam, který má darování krve pro záchranu životů pacientů, zdůrazňují i zástupci záchranářů a hasičů.

„Ačkoliv naše posádky krevní transfuze při poskytování neodkladné péče pacientům neposkytují, ve zdravotnických zařízeních darovaná krev zachraňuje životy mnoha lidí, které sem po ošetření transportujeme. Dárci krve jsou důležitou součástí řetězce přežití nejen pro naše pacienty a my jsme jim za to nesmírně vděční,“ říká MUDr. Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

„Mnoho lidí se v životě dostane do situací, ve kterých jde o život a úkolem hasičů je jejich záchrana. Aby naše práce nepřišla vniveč, často nasazujeme i vlastní život, a aby byl člověk zachráněn i v nemocnicích, je velmi důležité mít dostatek krve. Být dárcem krve znamená pomáhat zachraňovat životy. Pevně věřím, že se díky tomuto projektu najdou noví pravidelní dárci, novodobí hrdinové.“ řekl brig. gen. Ing. Luděk Prudil ředitel Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

K projektu se připojily také všechny pražské nemocnice s vlastní transfuzní stanicí (Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Thomayerova, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Ústřední vojenská nemocnice). Partnerem se stala i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

„V projektu se spojili lidé, kteří každý den zachraňují lidské životy. Spojení zdravotníků, policistů, hasičů a záchranářů je na jedné straně pochopitelné, a na druhé unikátní. Denně se podílí na záchraně lidských životů tzv. v první linii, a nyní budou součástí pomoci z druhé strany. Každý odběr je unikátní akt solidarity s ostatními a jsem rád, že záchranáři, policisté a hasiči to vidí stejně,“ zdůraznil prof. MUDr. David Feltl, ředitel VFN Praha.

"Chtěl bych velice poděkovat všem složkám IZS a pojišťovně Ministerstva vnitra za skvělý nápad v podobě této kampaně pod názvem "l tobě v žilách koluje naše krev!" a rovněž za pomoc při náboru dobrovolných dárců krve, bez které se v medicíně neobejdeme. Vážím si všech dárců, kteří se do dárcovství zapojují a pomáhají našim pacientům zvládnout jejich zdravotní potíže," řekl ředitel FTN doc. MUDr. Zdenek Beneš, Csc. a doplnil: "Každá taková aktivita je pro nás velice důležitá a významná. Z jednoho odběru dokážeme statisticky zachránit až tři lidské životy.

„Ačkoliv v medicíně dokážeme neuvěřitelné zázraky, jednu věc dosud neumíme a tou je výroba krve. Bez této nepostradatelné tekutiny není lidského života a bez dárců krve bychom zachránili životů výrazně méně. Proto velký dík všem těm, kteří se o ni pravidelně dělí a pomáhají nám tyto jinak ztracené životy zachraňovat. Každá kapka se počítá!“ uvedl ředitel FNKV MUDr. Jan Votava.

"Policistům, hasičům, záchranářům ani zdravotníkům nesmí chybět odvaha a rozhodnost. Všechny profese spojuje stejný cíl - pomáhat druhým, chránit a zachraňovat životy, což dokládá i společný projekt I tobě koluje v žilách naše krev. Věřím, že příslušníci IZS dokážou inspirovat a motivovat veřejnost, dodat jí odvahu a že začnou pravidelně chodit darovat krev i ti, kdo se dosud neodhodlali," uvádí ředitel ÚVN prof. Miroslav Zavoral.

„Jen v roce 2021 jsme potřebovali 4 460 litrů krevních derivátu, což odpovídá 17 026 jednotkám jednotlivých složek (erytrocyty, plazma, trombotycy). Jsou velké operace na srdci, kdy je nutné pacientovi podat i více než 10 litrů krevních derivátů během jednoho výkonu. V loňské roce jsme také měli těžké případy, kdy během celkové hospitalizace, tzn. pobytu na ARO a opakovaných operacích, potřeboval pacient téměř 69 litrů krevních složek. Proto jsme velmi rádi, že IZS a veřejnost pomohou třeba i těmto velmi komplikovaným pacientům zachránit život tím, že darují necelý půllitr svojí krve,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

„Také zdravotní pojišťovny zaznamenaly, že dlouhodobých dárců krve každoročně ubývá. U ZP MV ČR během covidové pandemie poklesl počet dárců krve až o 30%. Rádi bychom pomohli motivovat širokou veřejnost k dárcovství, jelikož zatím neexistuje jiná cesta, jak zajistit dostatek krve. Své pojištěnce pravidelně informujeme, a podporujeme v bezpříspěvkovému dárcovství krve. Dlouhodobě spolupracujeme se složkami IZS v projektů zaměřených na dárcovství. Navíc jsme se rozhodli vyzvat i naše zaměstnance, aby se do kampaně aktivně zapojili." řekla Mgr. Denisa Kalousková, MHA, ředitelka Úseku obchodně-organizačního, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Více informací k celé kampani naleznete na stránkách www.policie.cz/nasekrev a nebo po načtení uvedeného QR kódu.