Ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha profesor Miroslav Zavoral se rozhodl skončit ve své funkci. Písemné rozhodnutí dnes předal do rukou vedení ministerstva obrany. V čele nemocnice, kterou vedl čtrnáct let, zůstane do 30. června 2024.

Učinil jsem tak po zralé úvaze a s ohledem na můj věk. Dále se chci soustředit výhradně na medicínu a na péči o pacienty,“ řekl k důvodům profesor Zavoral a dodal: „Jsem si taktéž vědom mých závazků vůči akademické obci Univerzity Karlovy v Praze a jsem rozhodnut věnovat se intenzivně jako přednosta Ústavu gastrointestinální onkologie ÚVN a Centra gastrointestinální onkologie 1. LF UK a ÚVN vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti a během následujících let předávat mé zkušeností dalším generacím lékařek a lékařů, a to zejména v oblasti onkologie.

Odcházející ředitel vedl ÚVN od 1. července 2010. Za tu dobu prošla nemocnice řadou výzev a proměn, které vedení zvládlo, a to i včetně koronavirové epidemie.

Ústřední vojenská nemocnice v Praze má vysokou prestiž a tradici jedné z nejlepších nemocnic v České republice. Děkuji Miroslavu Zavoralovi za jeho dlouholetou službu v čele nemocnice a přeji mu úspěch v jeho dalším profesními i osobním životě,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Profesor Zavoral podal rezignaci k 30. červnu 2024 a poté je připraven na předání nemocnice svému nástupci. Ten vzejde z výběrového řízení, které ministerstvo připraví a poté vypíše.

ÚVN je příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je právě Ministerstvo obrany ČR. Poskytuje komplexní zdravotnickou péči o dospělé pacienty, založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve všech oborech s výjimkou kardiochirurgie, porodnictví, léčby popálenin. Jako jediná vojenská fakultní nemocnice v ČR je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením Armády České republiky. Komplexně dlouhodobě pečuje také o válečné veterány.