Vážená paní, vážený pane

 

dostává se vám do rukou výroční zpráva Ústřední vojenské nemocnice Praha za rok 2009. Výroční zprávy, ve kterých sumarizujeme již od roku 2006 základní ekonomické ukazatele a statistické údaje o počtu ošetřených pacientů a publikujeme je v elektronické a tištěné podobě, považuji za významný komunikační prostředek, kterým by měla každá veřejnoprávní instituce prezentovat svou činnost a hospodářské výsledky.

Zdravotnické zařízení celostátního významu, kterým Ústřední vojenská nemocnice Praha je, musí skládat účty nejen svému zřizovateli, Ministerstvu Obrany České Republiky, ale i zdravotním pojišťovnám a především veřejnosti, která našich služeb využívá. Transparentní hospodaření a objektivně změřenou kvalitu poskytovaných služeb považuji za základní parametry, které podmiňují vysoký společenský kredit, který naše nemocnice má.

  pdf Výroční zpráva ÚVN Praha za rok 2009 (8.46 MB)