Jako každoročně, vydává i letos Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Výroční zprávu za uplynulý rok 2011.Výroční zprávy, ve kterých sumarizujeme již od roku 2006 léčebné výsledky, ale i základní ekonomické ukazatele a statistické údaje o léčebných procesech, prezentují naši činnost a výsledky.

Zdravotnické zařízení celostátního významu, kterým Ústřední vojenská nemocnice Praha je, musí skládat účty nejen svému zřizovateli, Ministerstvu obrany České republiky, ale i zdravotním pojišťovnám a především veřejnosti, která našich služeb využívá. Transparentní hospodaření a objektivně změřenou kvalitu poskytovaných služeb považujeme za základní parametry podmiňující vysoký společenský kredit, který naše nemocnice má.

  pdf Výroční zpráva za rok 2011 (7.54 MB)