Výroční zpráva ÚVN sumarizuje výsledky činnosti odborných pracovišť, provozní statistické údaje, základní ekonomické a  personální ukazatele, data týkající se logistického zabezpečení nemocnice i vzdělávání a výzkumu ÚVN za rok 2015.

pdf Výroční zpráva za rok 2015 (7.27 MB)