Vážená paní, vážený pane,Image

dostáváte do rukou výroční zprávu Ústřední vojenské nemocnice Praha za rok 2007. Na několika stránkách Vám předkládáme informace o stavu a hospodaření nemocnice.Zároveň Vám také představíme některé novinky, které přispěly ke zkvalitnění péče a spokojenosti našich pacientů. Ústřední vojenská nemocnice Praha je zapsána v povědomí veřejnosti jako výjimečné pracoviště, které poskytuje špičkovou zdravotní péči.

Tento fakt potvrdilo obhájení mezinárodní akreditace JCI, kterou nemocnice jako první ve střední a východní Evropě v roce 2004 obdržela. Tato pečeť kvality není na doživotí. Akreditovaná nemocnice je povinna v pravidelných tříletých intervalech prokazovat, že kvalitu a bezpečnost poskytované péče nadále naplňuje a kontinuálně zvyšuje. V listopadu 2007 nás odborníci z JCI prověřovali znovu. Některé standardy na péči o pacienta se zpřísnily a změnily. Je mi ctí, že mohu být jedním z těch, kteří se spolu s celým kolektivem ÚVN Praha zasloužili o opětovné získání takového mezinárodního ocenění.
Touto cestou bych rád poděkoval i našemu zřizovateli resortu Ministerstva obrany, neboť bez jejich pomoci by naše nemocnice nemohla fungovat na takové úrovni, jaké doposud dosáhla.

Ústřední vojenská nemocnice Praha je vedoucím pracovištěm v oblasti robotických urologických operací v České republice. Úspěchy urologického pracoviště ÚVN Praha v této oblasti byly potvrzeny i vyhlášením nejproduktivnějšího robotického operatéra. Primář urologického oddělení ÚVN Praha plukovník MUDr. O. Kőhler, CSc. byl v tomto roce vyhlášen operatérem s nejvyšším počtem provedených robotických operací. Nadále poskytujeme vysoce specializované výkony a to především v oblasti gastroenterologie, oční chirurgie a ORL. Neurochirurgická klinika pod vedením plukovníka prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc. je předním pracovištěm operací centrální nervové soustavy.

Nemocnice nadále spolupracuje se všemi pražskými lékařskými fakultami, s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a Fakultou tělesné výchovy a sportu UK. Ústřední vojenská nemocnice Praha není pouze prestižním zdravotnickým zařízením, ale je také výukovou a výcvikovou základnou pro vojenský zdravotnický personál.

V roce 2007 byli specialisté ÚVN Praha členy týmu polní nemocnice v mezinárodní misi v Afghánistánu. Přednosta chirurgické kliniky plukovník prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. zastával funkci hlavního lékaře a primář ARO plukovník MUDr. Božetěch Jurenka funkci hlavního anesteziologa.

Výsledky činnosti v roce 2007 dokládají, že jsme nadále ekonomicky stabilní a medicínsky rozvíjející se zdravotnickou institucí, která má vysokou prestiž a dlouholetou tradici jedné z nejlepších nemocnic v České republice.

plukovník MUDr. Štefan Brunclík, MBA
ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha

pdf Výroční zpráva za rok 2007, česká verze (4.69 MB)

pdf Výroční zpráva za rok 2007, anglická verze (1.14 MB)