růzkum spokojenosti ambulantních pacientůZajímá nás, jak jste spokojeni se zdravotními službami v ambulancích ÚVN! Zapojte se prosím do dotazníkového šetření, které se uskuteční od 16. dubna  do 31. května 2018. Vaše názory jsou pro nás cenné, pomohou  zmapovat, kde jste spokojeni a co můžeme ještě zlepšit. 

Vážení,
dovolujeme si  vás požádat o spolupráci. Od 16. dubna do 31. května 2018 se v ÚVN zaměříme na hodnocení kvality péče poskytované v ambulancích ÚVN.  Při návštěvě ambulancí budete požádáni,  zda byste vyplněním dotazníku ohodnotili  činnost a péči ambulance, kterou jste právě navštívili.

Budete mít možnost vyplnit dotazník přímo na místě a poté ho vhodit do uzamčené označené schránky, další možností je vyplnění dotazníku zde na webových stránkách.

Vážení, vyplněním anonymního dotazníku můžete i vy přispět k dalšímu zlepšení péče poskytované v ambulancích ÚVN.  Všechny vyplněné dotazníky budou zpracovány a v průběhu června budeme informovat o výsledcích šetření.

Děkujeme za hodnocení, podněty i připomínky a za čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Dotazník spokojenosti