Pacientská rada ÚVN - „Společně pro zdraví“

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha (ÚVN) se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvality a bezpečí zdravotních služeb.

Zpětnou vazbu získanou od pacientů považujeme za velmi významný zdroj informací k dalšímu zlepšení poskytovaných služeb. Dosud jsme čerpali z pacientských hodnocení zaznamenaných v rámci šetření Kvalita očima pacientů, projektu Nejlepší nemocnice ČR, z výsledků akreditačního šetření SAK, z vlastních dotazníkových šetření, popřípadě z korespondence ze strany pacientů či jejich blízkých.

Ustanovení Pacientské rady, jakožto poradního orgánu ředitele nemocnice, jejímiž členy jsou zástupci z řad pacientských organizací, pacientů a zaměstnanců nemocnice, vnímáme jako další krok ke zvyšování kvality.

Očekáváme, že tato forma zapojení pacientů do života nemocnice přinese zlepšení komunikace a vzájemné interakce,  a tím přispěje ke zkvalitnění zdravotní péče a spokojenosti našich pacientů.

Našim cílem je

 •  

  Řešení problémů

  se kterými se návštěvníci setkají, potíží v komunikaci, zlepšování prostředí, důraz na kvalitu péče
 •  

  Vzdělávání pacientů - edukace

  dostupnost informací v prevenci různých onemocnění, pochopení přebrání zodpovědnosti za své zdraví
 • Zpětná vazba

  usnadnění kontaktu pacientů s vedením nemocnice
 

Základní informace

Statut Pacientské rady ÚVN, desatero, seznam členů...

  Číst dál...

 

Novinky a aktuality

Články a novinky z našich aktivit.

  Číst dál...

Kontakty

Podněty, připomínky. Napište nám.

  Číst dál...

Pacienti a odborníci společně o onemocnění mozku a úrazech mozku

Ve čtvrtek 14. března 2024 pořádala Pacientská rada ÚVN historicky první Setkání odborníků s pacienty". Ve spolupráci s Cerebrum – Asociací osob po získaném poškození mozku, z.s. bylo z různých úhlů pohledu prezentováno téma Onemocnění a úrazy mozku. Akce se těšila mimořádnému zájmu, zájemci naplnili aulu Vzdělávacího centra ÚVN do posledního místa! Přilákal je pestrý a zajímavý program, v němž renomovaní lékaři a další specialisté ÚVN prezentovali téma z pohledu odborníků, s prostorem pro dotazy.

Číst dál …

Kontaktujte nás

Pacientská rada ÚVN

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200,
169 02 Praha 6

 

  pacientska.rada@uvn.cz

 

  Jak se dostanete do ÚVN?

 

Kontaktní formulář

 

Spolupracující organizace