document Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (41 KB)

 

pdf Žádost a záznam o nahlédnutí, pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (166 KB)

 

Podrobné informace, komu a za jakých podmínek je možno informace poskytnout, a postup, jakým oprávněné osoby mohou uplatnit práva na informace o zdravotním stavu pacienta v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha najdete na stránce Právo na poskytnutí informací o zdravotním stavu pacienta.

 

Informace pro pacienty k hospitalizaci
Podrobné informace pro pacienty, služby v areálu, parkování atd.