V případě, že budete hospitalizování v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha (dále jen ÚVN) doporučujeme Vám seznámit se s pdf Průvodcem pacienta ÚVN (2.89 MB)

Co si vzít s sebou do nemocnice:

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • průkazku zdravotní pojišťovny
  • věci osobní hygieny
  • bezpečnou pevnou obuv - ne pantofle
  • pyžamo či domácí oděv, župan, ručník
  • pomůcky, které používáte - berle, hůl, brýle, naslouchátko atd.

Co si s sebou nebrat:

  • šperky a cenné předměty, větší finanční hotovost, kreditní karty
  • zbraně a nebezpečné předměty
  • cigarety
  • alkohol, včetně piva

Vnesené spotřebiče
Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používání soukromých elektrických spotřebičů, s výjimkou nízkonapěťových nabíječek např. k mobilnímu telefonu, notebooku apod. Za případné škody vzniklé v souvislosti s provozem vlastních spotřebičů nesete osobní odpovědnost.

 

Služby v areálu ÚVN

 

Připojení k Internetu

Pacienti mohou využívat volné bezdrátové připojení WI-FI.

 

Návštěvy pacientů

Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů jsou v ÚVN neomezené; vzhledem k provozu klinických pracovišť jsou doporučeny návštěvy v odpoledních hodinách. Při příchodu na oddělení hlaste návštěvu zdravotnickému personálu. V průběhu návštěvy je nutné respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu, neboť  jsou v zájmu pacientů.

Aktuální změny podmínek pro návštěvy najdete na stránce Návštěvy pacientů a klientů ÚVN

 

Parkování

Každý přijíždějící vůz je povinen si vyzvednout u vjezdní brány parkovací lístek. Podrobné informace o podmínkách a ceníku parkování.

Z důvodu nízké kapacity parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice doporučujeme využit městskou hromadnou dopravu.

 

Práva pacientů

Do zdravotnické dokumentace bude uložen záznam o seznámení s Právy pacienta. Žádáme Vás v tomto případě o aktivní spolupráci. Práva pacientů jsou všem pacientům a jejich blízkým dostupné, zpravidla na veřejně přístupném místě (chodba či jídelna oddělení).

pdf Kodex práv pacientů. (96 KB)

 

Duchovní služby

ÚVN na vyžádání poskytne  pacientům i rodinným příslušníkům duchovní službu. Každý má právo si službu duchovního vyžádat, přijmout či odmítnout.

 

Informace o oddělení

Ke zjištění informací o oddělení, na které budete přijati, můžete využít vyhledávač na stránce Pracoviště ÚVN.


V případě potíží, obav či nejasností během hospitalizace se obraťte na ošetřujícího lékaře nebo zdravotní sestru.

Nemůžete-li  z jakýchkoliv důvodů nastoupit k léčebnému pobytu a nebo trpíte jiným akutním např. infekčním onemocněním, neprodleně oznamte tuto skutečnost kanceláři oddělení, na kterém je plánovaná hospitalizace.