Vážení pozůstalí,
přijměte prosím upřímnou soustrast nad úmrtím vašeho blízkého. Dovolujeme si vám podat několik důležitých informací, jak se orientovat v této nelehké chvíli.

Informace o úmrtí

O úmrtí pacienta je vždy informována osoba blízká, nebo jiná osoba uvedená ve zdravotnické dokumentaci zemřelého. Nezbytné informace týkající se úmrtí pacienta a případné pitvy podává ošetřující lékař oddělení, kde k úmrtí došlo.

Pozůstalost

Věci osobní potřeby

Dle platných právních předpisů  mohou být  osobě blízké po předložení občanského průkazu předány věci osobní potřeby - oblečení, obuv, hygienické potřeby, knihy a časopisy, potraviny, kompenzační pomůcky  (naslouchátka, berle, hůl, snímatelné zubní náhrady apod.). Tato pozůstalost bude předána příbuzným v řadě přímé, tj. předci a potomci, jiným osobám v poměru rodinném či obdobném (sourozenci, manžel, registrovaný partner aj.) nebo osobám blízkým zemřelého. Převzetí věcí stvrzuje pozůstalý svým podpisem, přičemž při předání uvede číslo občanského průkazu, telefonický kontakt a vazbu k zemřelému.


Vydání věcí osobní potřeby:

Sklad všeobecného materiálu
I pavilon I, 1. patro
kontakt: 973 202 706


Cennosti 

Cennosti, předměty ze žlutého či bílého kovu, šperky, brýle, platební/kreditní karta, hodinky, radia, televize, osobní počítače, klíče, mobilní telefon, notebook, tablety a ostatní předměty větší hodnoty, vkladní knížky, cenné papíry (směnky, šeky) se dle zákona nevydávají, protože se stávají předmětem dědického řízení a jsou uloženy v DEPOZITU Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Lze je vydat pouze na základě rozhodnutí/usnesení soudu opatřeného doložkou právní moci, na základě žádosti notáře činného v řízení o dědictví po zemřelém nebo poukazu od příslušného notáře.

Depozita - agenda věcí po zemřelých (cennosti)

Probíhá po předchozí telefonické domluvě (v pracovní dny) od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin.


Kontakt:

Oddělení právní

F1 pavilon F1 - ředitelství, 2. patro, dveře č. 224

Odborný referent
Iva Fingrová
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 973 208 549

 


Finanční hotovost

Finanční hotovost po zemřelých se dle zákona nevydává, protože se stává předmětem dědického řízení a je uložena NA POKLADNĚ Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Lze ji vydat pouze na základě rozhodnutí/usnesení soudu opatřeného doložkou právní moci, na základě žádosti notáře činného v řízení o dědictví po zemřelém nebo poukazu od příslušného notáře.


Pokladna

F1 pavilon F1 - ředitelství, 2. patro, dveře č. 236

Úřední hodiny:

Po, St, Čt 7.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
Út 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
8.00 - 12.00 a 13.00 - 13.30 hodin


Osobní doklady

Osobní doklady jsou odevzdány zdravotně-sociálnímu pracovníkovi ÚVN, který je bez zbytečného odkladu odevzdá Obvodnímu úřadu MČ Praha 6 - Oddělení matriky.

 

Úmrtní list

Sociální pracovnice ÚVN odevzdá občanský průkaz zesnulého/é Obvodnímu úřadu městské části Praha 6 – oddělení matriky – úmrtí (Úřad městské části Praha 6, Československé armády 23, 160 00 Praha 6, tel. č.: 220 189 111), které vydá do 30 dnů úmrtní list. Pracovnice matriky zašle úmrtní list do bydliště pozůstalých a České správě sociálního zabezpečení, která zastaví výplatu důchodu. Průkaz zdravotní pojišťovny předá zdravotní pojišťovně, která jej vydala. Pracovnice matriky zároveň informuje příslušný soud (dle trvalého bydliště zesnulého/é) o úmrtí. Daný soud ustanoví notáře, který vyřizuje dědictví a sám kontaktuje pozůstalé.

Poplatky za uchování těla zemřelého

Postup při úmrtí stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. V případě, že došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení, hradí náklady spojené s uložením těla zemřelého toto zdravotnické zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí nebo od provedení pitvy, byla-li provedena. Náklady spojené s uložením těla po uplynutí této lhůty a s jeho převozem nebo s jeho uložením po uplynutí této doby u jiného subjektu hradí ten, kdo sjednává pohřeb.

Informace o výsledku pitvy

Informace o výsledku pitvy lze pozůstalým poskytnout pouze na jejich vlastní žádost, po kontaktování sekretariátu patologie nebo Vojenského ústavu soudního lékařství (oddělení, kde byl zesnulý/á pitván/a). Tyto informace budou podány buď osobně (na předem domluvené schůzce s lékařem patologie), nebo písemně. S písemnou žádostí je nutné se obrátit na právní odbor ÚVN a doložit příbuzenský vztah k zesnulému (kopie rodného listu, oddacího listu apod.). Informace může být rovněž poskytnuta lékaři, který zemřelého za života registroval, či lékaři poskytujícímu před smrtí zdravotní péči (vždy pouze na základě písemné žádosti). Informace o výsledku pitvy nelze nikomu poskytovat telefonicky.

Kontakty:

Oddělení patologie +420 973 203 541
Vojenský ústav soudního lékařství +420 973 203 521
Právní odbor +420 973 203 550
Sociální pracovnice ÚVN +420 973 202 733, 973 202 891
Poradce pro pozůstalé ÚVN +420 605 201 331
Kaplan ÚVN +420 973 208 262

 

Ke stažení:

pdf Jak ne/uspořádat pohřeb v době koronaviru (1.46 MB)  

pdf Pohřeb a jeho organizace - praktické rady (370 KB)

pdf Provázení a podpora pro pozůstalé (694 KB)