Některé výkony lze podstoupit v ÚVN pouze s Vašim písemným informovaným souhlasem.

K čemu informovaný souhlas slouží?

Účelem informovaného souhlasu je poučit Vás tak, abyste skutečně porozuměl/a, v čem spočívá Váš zdravotní problém. Co Vám plánovaný výkon přinese, jaká jsou rizika a alternativní možnosti.

Máte právo získat od svého lékaře všechny potřebné údaje k tomu, abyste mohl/a před zahájením diagnostického nebo terapeutického výkonu zasvěceně rozhodnout o udělení souhlasu či nesouhlasu s tímto výkonem. Proto v případě nejasností požádejte Vašeho lékaře o jejich objasnění takovým způsobem, abyste připravovanému výkonu porozuměl.

Ke stažení: