Žádáme o dodržování obecně platných pravidel pro návštěvy

Každá návštěva je povinna dodržovat aktuálně platná hygienicko-epidemiologická nařízení a řídit se pokyny zdravotníků daného pracoviště.

Návštěvy pacientů standardních lůžek

 • jsou v ÚVN možné denně. Obecně návštěvní doba omezena není, přesto žádáme, abyste čas a délku trvání návštěvy přizpůsobili zdravotnímu stavu pacienta;
 • pokud se chystáte na návštěvu a máte příznaky respiračního onemocnění, zvažte nezbytnost návštěvy s ohledem na možné ohrožení zdraví pacientů. Je-li návštěva neodkladná (např. u pacientů v terminálním stádiu), je nutné použít respirátor/ústenku a provést hygienu rukou. 

 

Návštěvy pacientů JIP, intenzivní péče

 • jsou možné pouze po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem.
 • Počítejte prosím s tím, že návštěva bude umožněna jen v případě „klidného“ provozu na oddělení. V některých případech (například příjem pacienta, resuscitace …) můžete být vyzváni i k ukončení návštěvy.
 • Z prostorových důvodů a s ohledem na soukromí ostatních pacientů je návštěva možná maximálně pro dvě osoby současně.
 • Návštěvníci si musí před a po návštěvě dezinfikovat ruce; mohou být vyzvání k použití ochranných pomůcek (respirátor, rukavice, plášť).

 

Návštěvy pacientů s infekčním onemocněním

 • jsou možné pouze po dohodě s ošetřujícím personálem.Je nezbytné, aby návštěva dodržovala hygienicko-epidemiologický režim, použila stanovené ochranné pomůcky a respektovala v zájmu pacienta i vlastní ochrany veškeré pokyny personálu, případná upozornění či omezení.

 

Omezení/zákaz návštěv

 • Při nepříznivé epidemiologické situaci mohou být rozhodnutím ředitele ÚVN návštěvy omezeny, nebo celonemocničně zcela zrušeny.
 • Při výskytu přenosného infekčního onemocnění na jednotlivém oddělení ÚVN mohou být dočasně zrušeny návštěvy individuálně na daném oddělení.
 • Informace o zákazu návštěv, nebo jejich omezení, jsou uvedeny na webových stránkách daného oddělení.

 

Přehled aktuálně platných omezení návštěv

  Další omezení neevidujeme.