Vnitřní řád ÚVN

  1. Vnitřní řád ÚVN je vydán v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. za účelem seznámení osob pohybujících se v areálu ÚVN s jejich právy a povinnostmi a o řádném chodu zdravotnického zařízení.
  2. Vnitřní řád ÚVN je závazný pro všechny pacienty v ÚVN. Analogicky doléhá také na návštěvy či doprovod pacientů.

Ke stažení:

pdf Vnitřní řád ÚVN (246 KB)  

pdf Kodex práv pacientů ÚVN (96 KB)

 

Rádce pacienta

 

Ostatní kodexy a rádce