V ÚVN je k dispozici 100 parkovacích míst, v celém areálu jsou vymezena parkovací místa pro držitele TZP, ZTP/P v celkovém počtu 13.

Před vjezdem do areálu nemocnice je poviností  řidiče vyzvednout si u závory hlavního vjezdu parkovací lístek (to platí i pro držitele ZTP a ZTP/P).  Parkování je zpoplatněno, hradí se 30 Kč za každou započatou půlhodinu.

 

Z důvodu nízké kapacity parkovacích míst pro návštěvníky nemocnice doporučujeme k návštěvě ÚVN využit městskou hromadnou dopravu.

Placení parkovného

Před výjezdem z areálu se hradí parkovné u automatu (pravá strana před hlavním výjezdem z nemocnice - viz foto).
Po zaplacení jenutné vyjet z areálu nejpozději do 10 min.

Parkovací platební automat

 

Bezplatné parkování

  • v době od 07.00 do 18.00 hod. prvních 20 minut stání zdarma
  • v době od 18.00 do 07.00  hod. prvních 60 minut stání zdarma
  • Pro držitele průkazu ZTP (ZTP/P) se zvláštním označením (č.O1) je parkování neomezeně, při výjezdu se prokazuje držitel obsluze průkazem ZTP (ZTP/P).

 

Mapa parkovcích míst

Podrobnější informace o jednotlivých bodech zobrazíte klepnutím (podržením kurzoru myši) na ikony, anebo výběrem z rozbalovacího menu "Zvolte umístění".