Před návštěvou na ambulantním oddělení ÚVN vám doporučujeme seznámit se s následujícími informacemi.

Do všech ambulancí ÚVN budete potřebovat:

 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • Platnou kartu pojištěnce
 • Doklad o pracovní neschopnosti - pokud ho máte vystavený
 • Doklad o evidenci na Úřadu práce – pokud jste vedený v jeho evidenci
 • Telefon na sebe nebo jinou Vámi určenou kontaktní osobu, která bude mít právo nahlížet do Vaší dokumentace
 • Jméno praktického lékaře, adresu a telefon do jeho ambulance
 • Seznam všech léků, které užíváte trvale i krátkodobě
 • Informace o všech nemocech, se kterými se léčíte, v kterém zdravotnickém zařízení a jméno ošetřujícího lékaře. Pokud máte nějaké zprávy, výsledky vyšetření a rentgenů přineste je k nahlédnutí
 • Doporučujeme Vám udělat si písemné poznámky pro ošetřujícího lékaře
 • Pokud používáte brýle na čtení, přineste si je, abyste si mohl/a přečíst všechny písemné informace a souhlasy
 • Pokud používáte jinou kompenzační pomůcku (naslouchátko,…), přineste si ji pro lepší komunikaci se zdravotníky
 • Pokud se nemůžete z nějakých důvodů dostavit na objednané vyšetření nebo konzultaci, informujte v předstihu kartotéku dotčené ambulance nebo lékaře
 • Na chodbách ÚVN jsou rozmístěny stojany s edukačními a informačními letáky a brožurami, které jsou Vám volně k dispozici


Do odborných ambulancí ÚVN budete potřebovat
:

 • Doporučení praktického lékaře nebo lékaře specialisty
 • Zprávy a protokoly o vyšetřeních a hospitalizacích v jiném zdravotnickém zařízení
 • Obrazovou dokumentaci - rentgenové snímky z jiného zdravotnického zařízení - pokud ji máte (dokumentace může být zaslána do PACS systému ÚVN nebo ji můžete donést na CD)
 • Pokud nevíte, do které odborné ambulance se máte objednat, můžete o pomoc požádat naše informační centrum

Čekací doby na vybrané neakutní zdravotnické úkony (141 KB)


Označení zaměstnanců ÚVN
Každý zaměstnanec ÚVN je povinen být označen osobní identifikační kartou tak, aby bylo vždy zřejmé, kdo Vás v průběhu hospitalizace ošetřuje. Osobní identifikační karty jsou označeny barevným pruhem umístěným v dolním okraji karty, barva pruhu identifikuje pracovní zařazení osob dle následujícího třídění:

 • Lékaři, zubní lékaři - červený pruh
 • Všeobecné sestry, zdravot. asistenti - modrý pruh
 • Ostatní nelékařský personál s VŠ a SŠ vzděláním - zelený pruh
  (např. fyzioterapeuti, farmaceuti, psychologové, laboranti)
 • Ošetřovatelé, sanitáři - žlutý pruh 
 • Zaměstnanci v administrativně-provozní části - fialový pruhV celém areálu nemocnice je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit - mimo místa, která jsou ke kouření vyhrazena.

 

Ostatní informace naleznete zde:

Regulační poplatky Služby v areálu ÚVN Práva pacienta
Informace pro pozůstalé Sociální služby Duchovní služby