EMERGENCY ÚVN

 

 

Omezení v akutním ošetření specifických skupin pacientů, kteří nejsou v přímém ohrožení života:
  • Akutně ošetřujeme pacienty od 18-ti let věku.
  • Těhotné ženy s akutními gynekologickými obtížemi ošetřujeme pouze v prvním trimestru gravidity (do ukončeného 12. týdne).
Děkujeme za pochopení

 

 

TRIÁŽ
Na oddělení Emergency rozdělujeme pacienty dle závažnosti aktuálního zdravotního stavu.

 

Priorita Stav pacienta Časový limit
1 RESUSCITOVANÝ (resuscitated)
život ohrožující stav
IHNED
2 URGENTNÍ (urgent)
např. porucha vědomí, podezření na cévní mozkovou příhodu, podezření na infarkt srdečního svalu
10 min.
3 AKUTNÍ (acute)
např. akutní méně závažné úrazy, náhlé příhody břišní
30 min.
4 NEURGENTNÍ (non-urgent)
např. bolesti zad, nachlazení, chronická onemocnění atd.
do 3 hod.
5 ČEKAJÍCÍ (expectant)
nevyžaduje akutní ošetření, ošetření dle aktuálních provozních podmínek oddělení Emergency
Bez časového limitu
 

Jak dlouho budete čekat na ošetření? (2.17 MB)

 

 

 

Akutní hala - Emergency

Emergency  - přijímací hala

Akutní hala Emergency je komunikačním centrem a místem pro poskytování neodkladné léčebně-diagnostické péče pacientům v bezprostředním ohrožení života nebo pacientům, u kterých prodlení v léčebně-diagnostickém algoritmu může vést k ohrožení základních životních funkcí. Jedná se zejména o pacienty s polytraumaty nebo sdruženými poraněními a pacienty s jinými akutními onemocněními (zejména interního, chirurgického či neurologického charakteru).
Zpravidla jsou tito pacienti přijímáni cestou zdravotnické záchranné služby. Pro příjem pacientů transportovaných do ÚVN leteckou záchrannou službou je k dispozici heliport umístěný na střeše pavilonu CH2 a pozemní přistávací plocha vedle pavilonu CH2.

 

Akutní ambulance

Lékařská pohotovostní služba ÚVN

Poskytuje léčebně-diagnostickou péči při akutním ošetření a příjmu pacientů s akutním onemocněním nebo akutní změnou zdravotního stavu (zejména poranění pohybového aparátu a akutních stavů v chirurgii) bez doporučení nebo s doporučením od ošetřujícího lékaře (praktický lékař, ambulantní specialista, lékař z pohotovosti nebo jiný ošetřující lékař). Pro samostatně příchozí pacienty je prvým kontaktem recepce akutní ambulance, kde erudovaná sestra ve spolupráci s lékařem Emergency provádí primární třídění pacienta dle naléhavosti jeho zdravotního stavu (metodika Emergency Severity Index Jak dlouho budete čekat na ošetření? (2.17 MB) ).
Neakutní stavy ošetřují v pracovní době specializované ambulance jednotlivých oddělení ÚVN!

 

Pohotovostní služba pro dospělé

LPS - lékařská pohotovostní služba

Součástí Akutní ambulance je i ambulance LPS.
Provozní doba: pondělí - pátek 18.00 - 6.00 hodin, dny volna 7.00 - 7.00 hodin.

V pracovní době je zde dislokováno pracoviště akutní "žurnální" ambulance Interní kliniky ÚVN.

 

Traumacentrum

Urgentní příjem pacientů (traumaplan)

Zajišťuje komplexní superspecializovanou péči o polytraumata a sdružená poranění na jednotlivých specializovaných odděleních a klinikách ÚVN. V Traumacentru ÚVN pracuje tým erudovaných odborníků, schopný zajistit definitivní a komplexní léčebnou péči o takto poraněné pacienty. Traumacentrum ÚVN bylo začleněno do sítě traumacenter ČR na základě věstníku MZ č. 6/2008 Sb. se statutem Traumacentra pro dospělé I. stupně. Specifikou Traumacentra ÚVN je péče o příslušníky Armády ČR a vojáky NATO poraněné při plnění úkolů v zahraničních bojových nebo humanitárních misích.

 

MUDr. Pavel Kupka je primářem oddělení Emergency – urgentního příjmu ÚVN Praha od roku 2012.  V rozhovoru představuje práci týmu urgentního příjmu, přibližuje svou cestu na „urgent“, vysvětluje, co je to triáž, prozradí, co urgenty nejvíce zatěžuje a proč toto oddělení pacienti vyhledávají stále častěji. Nezapomněl ani na spot o Emergency, který byl před nedávnem zveřejněn.

 

 

 

Další úzce spolupracující pracoviště

Komplexní cerebrovaskulární centrum

Katetrizační jednotka

Interní ambulantní oddělení

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN

 

Ke stažení:

pdf Resuscitace pro veřejnost (1.41 MB)

pdf Leták zachraňte zivot (631 KB)  

Kardiopulmonální resuscitace (video) 

 

Odkazy: