B1 Umístění: budova B, vchod B1, 2.patro

 

Organizaci činnosti Oddělení ošetřovatelské péče řídí vrchní sestra, která je přímo podřízena náměstkyni ředitele pro nelékařské zdravotnické profese ÚVN, ve spolupráci se zdravotně sociální pracovnicí. Lékařská péče je zajištěna lékaři pod vedením vedoucího lékaře.

Pro pacienty Oddělení ošetřovatelské péče je k dispozici zdravotně sociální pracovník.

Odborná lékařská i ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu hrazeném zdravotní pojišťovnou. Služba je zabezpečena v nepřetržitém provozu lékařským i nelékařským zdravotnickým personálem. Poskytovaná péče je zaměřená na zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, dále na doléčení a stabilizaci zdravotního stavu a zapojení pacienta zpět do běžného života. Přijímáni jsou pacienti, u nichž ambulantními formami péče nelze zvládnout zhoršující se zdravotní stav. Komplex péče tvoří léčebná a odborná ošetřovatelská péče, fyzioterapeutická péče, nácvik denních dovedností, aktivizační činnosti a psychosociální rehabilitace - ergoterapeutická péče. Jedná se o pacienty se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadujícího akutní lůžkovou péči.

Nemocní jsou na oddělení překládáni z odborných oddělení ÚVN po provedení nezbytných diagnostických a terapeutických opatření vedoucích ke stabilizaci stavu a je u nich stanoven léčebný plán, včetně další rehabilitační a ošetřovatelské péče.

Podmínkou přijetí je podaná žádost s indikací ošetřujícího lékaře.

Oddělení ošetřovatelské péče přednostně přijímá válečné veterány, jenž disponují osvědčením vydaným v souladu se zákonem č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

Na péči o pacienty Oddělení ošetřovatelské péče se podílejí studenti lékařských fakult, zdravotnických škol a dobrovolníci. Je zde provozována canisterapie, poradenská činnost pro seniory a rodiny.

Oddělení disponuje 28 lůžky, 2 jednolůžkové pokoje, 13 dvoulůžkových pokojů.

Pobyt na jednolůžkovém pokoji OOP (samostatné WC, sprcha, televizor, telefon, lednice, klimatizace) a na dvoulůžkovém pokoji (samostatné WC, sprcha, televizor, lednice, klimatizace) je zpoplatněn a řídí se ceníkem nadstandardních pokojů (ke stažení níže).

Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna systémem skupinové péče.  Režim pacientů, včetně rehabilitace, se stanovuje individuálně, podle aktuálního psychického a fyzického stavu, při současném respektování práv pacientů a kodexu sester. Jednou týdně se provádí vizita vrchní sestry a ošetřovatelského týmu. Jednou týdně je vizita vedoucího lékaře.

Stav nemocných kontroluje denně lékař, na oddělení je zajištěna lékařská služba v mimopracovní době a během volných a svátečních dnů. Informace o zdravotním stavu pacientů poskytuje lékař oddělení osobám uvedeným pacientem v Obecném souhlasu s hospitalizací. Ostatní informace poskytuje vrchní sestra.

Pokud zdravotní a jiná situace umožňuje dočasné propuštění je po souhlasu ošetřujícího lékaře nemocnému udělena krátkodobá propustka z nemocnice.

Návštěvní hodiny u hospitalizovaných pacientů jsou v ÚVN Praha neomezené. Z hlediska provozních záležitostí nejvíce vyhovují návštěvy v odpoledních hodinách. Všechny návštěvy je nutno nahlásit sestře na oddělení. Návštěvy musí respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu, která jsou v zájmu hospitalizovaného pacienta.

Kontakty

Administrativa
Bc. Iveta Jelínková
+420 973 203 596
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
pověřena výkonem vrchní sestry Oddělení ošetřovatelské péče
Mgr. Václava Otcová, MBA
+420 973 203 105
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ke stažení:

pdf Ceník nadstandardních pokojů ÚVN (211 KB)