Domov pro seniory (dále jen Domov) poskytuje trvalou pobytovou sociální službu klientům nad 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku či základního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou Domova jsou váleční veteráni. Kapacita Domova je 49 lůžek.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. K ubytování je nutné vzít s sebou věci osobní potřeby a ostatní potřeby v množství, které lze do ubytovacích prostor bez újmy umístit. Vhodné je mít pohodlný oděv na den, noc a vhodnou obuv. Hygienické potřeby, věci osobní potřeby, zdravotní pomůcky. Stravování je zajištěno podle předem zveřejněného jídelního lístku (je konzultován s nutričním terapeutem). Jídlo je podáváno v jídelně a nebo donášeno přímo na pokoje. V případě potřeby, je-li to nutné, je klient krmen. Je zařízena možnost drobných nákupů (pochutiny, potraviny, denní tisk). Služby jsou poskytovány klientům 24 hodin denně (po dobu platnosti smlouvy). O klienty pečuje tým zaměstnanců – všeobecné sestry, sanitáři a pracovníci v sociálních službách pod vedením vrchní sestry ve spolupráci se sociálním pracovníkem. V průběhu pobytu je především realizována ošetřovatelská péče, rehabilitační ošetřování a nácvik soběstačnosti klienta. Za úhradu je možné využít služeb fyzioterapeutů specialistů, jejichž péče není hrazena ze zdravotního pojištění.

Zhorší-li se zdravotní stav klienta, je zdravotní lékařská péče poskytována lékařem, který je v případě potřeby k dispozici v ÚVN. V takovém případě je rodina klienta informována. Léky jsou podávány v rámci poskytované zdravotní péče zdravotnickým personálem, pokud je toto indikováno ošetřujícím lékařem. Jsou předepisovány na recept a doplatky za léky hradí uživatel.

Ošetřovatelská péče je zajišťována v takovém rozsahu, aby bylo dosaženo největší možné kvality života klienta. Péče je přizpůsobena potřebám klienta, organizace provozu se řídí individuálními zvyklostmi klienta. (např. ranní vstávání). Je kladen důraz na dodržování standardů kvality poskytovaných služeb. S připomínkami, podněty a dotazy je možné se obracet na vrchní sestru osobně nebo telefonicky. Návštěvy na Domově jsou možné bez časového omezení.

 

Smlouva, výše úhrady a způsob platby

Pobyt je realizován na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a provozovatelem.

 

Potřebujete poradit?

Vrchní sestra - vedoucí DVM
Bc. Jana Zoufalá
+420 973 208 430, 602 873 913
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu
Zdravotně-sociální pracovník
Mgr. Lucie Škarvadová, Dis.
+420 973 202 723, 734 237 160
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Obrázek kontaktu

 

Ke stažení